ปีนี้ กว่างซีอัดงบ 3.7 หมื่นล้านหยวน ลุยพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง

27 Apr 2015

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : รัฐบาลกว่างซีเรียกประชุมเพื่อวางแผนและผลักดันโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำซีเจียง รวมกว่าร้อยโครงการ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณลงทุนราว 3.74 หมื่นล้านหยวน

โครงการต่างๆ ครอบคลุมงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟ (เชื่อมสู่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้และเชื่อมกับมณฑลรอบข้าง) การก่อสร้างและขยายช่องจราจรทางหลวงพิเศษ (เชื่อมท่าเรือ เชื่อมด่านพรมแดน และข้ามมณฑล) การขยายงานก่อสร้างท่าอากาศยานของเมืองกุ้ยหลิน การก่อสร้างระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า การพัฒนาระบบชลประทานและระบบเขื่อนริมแม่น้ำเพื่อการป้องกันอุทกภัย การพัฒนาระบบนิเวศ (ปลูกป่า คืนพื้นที่นาสู่ป่า) การพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Cloud Computing, เครือข่าย 4G, ระบบ Wifi)

อนึ่ง ในที่ประชุมว่าด้วยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแนวพื้นที่เศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง เมื่อช่วงเดือน ก.ค.2557 คณะกรรมาธิการพรรคฯ ประจำเขตฯ กว่างซีจ้วงและหน่วยงานรัฐบาลกว่างซีวางเป้าหมายใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี เพื่อผลักดันโครงการก่อสร้างต่างๆ 166 รายการ รวมมูลค่าการลงทุน 6.33 แสนล้านหยวน

ในจำนวนนี้ เป็นโครงการเมกกะโปรเจ็กต์ 12 รายการ ครอบคลุมระบบประตูเรือสัญจรและร่องน้ำเดินเรือ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ระบบการขนถ่ายและกระจายสินค้าบริเวณท่าเรือ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ พบว่า จำนวนโครงการที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว 80 รายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.2 ของโครงการทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม่น้ำซีเจียง (Xi River, 西江) ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เส้นทางน้ำสายทองคำ” (Golden Waterway) เป็นแม่น้ำที่ใช้ในการขนส่งสายสำคัญอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากแม่น้ำแยงซีเกียง) ไหลออกสู่ปากแม่น้ำเพิร์ลที่มณฑลกวางตุ้ง จึงนับเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลที่สำคัญของพื้นที่ภาคตะวันตก

แนวพื้นที่เศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง(Xi River Economic Belt, 西江经济带) ในเขตฯ กว่างซีจ้วง ประกอบด้วย 7 เมือง คือ นครหนานหนิง เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市) เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) เมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) เมืองหลายปิน (Laibin City, 来宾市) เมืองหลิ่วโจว (Liuzhou City, 柳州市) และเมืองฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市)

รัฐบาลกว่างซีได้กำหนดแผนส่งเสริมแนวพื้นที่เศรษฐกิจดังกล่าวเพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแม่น้ำสายนี้ เพื่อดึงดูดการลงทุนและนำความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมมาสู่พื้นที่ตอนในของกว่างซี เช่นเดียวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีที่

รัฐบากลางใช้เพื่อยก ระดับความเจริญในพื้นที่แนวชายฝั่งของกว่างซี และมีชื่อเรียกว่า “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน Core 2 Duo

แม่น้ำสายนี้มีศักยภาพรองรับงานขนส่งได้ในปริมาณที่สูงในขณะที่มีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทาทางถนนและทางรถไฟ จากข้อมูล พบว่า ศักยภาพการลำเลียงสินค้าของเรือบรรทุกสินค้า 1 ลำเทียบเท่ากับรถไฟ 1 ขบวน ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากนครหนานหนิงถึงนครกว่างโจวจะลดลงจากตันละ 100 กว่าหยวน เหลือเพียงประมาณ 50 หยวน ซึ่งถูกกว่าค่าขนส่งทางถนนมากกว่าประมาณ 2/3

ลิงค์ข่าวที่น่าสนใจ- ปธน.จีน หนุน "เขตเศรษฐกิจข้ามมณฑลกวางตุ้ง-กว่างซี" รับการลงทุนต่างถิ่น (30 มี.ค. 2558)

ฮ็อตเว่อร์!! ธุรกิจต่อเรือของกว่างซี ออร์เดอร์ล้น รับงานขนส่งแม่น้ำซีเจียง (28 ม.ค. 2558)

กว่างซีเดินเครื่องลุยยุทธศาสตร์ “Core2” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรอบด้าน (31 ต.ค. 2557)

กว่างซีพัฒนาระบบ ขนส่งสินค้าร่วมชู แม่น้ำ+รถไฟลดต้นทุนและได้ประสิทธิภาพ (29 ส.ค. 2557)

กว่างซีประกาศชัด…การลงทุนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำซีเจียงต้องอยู่บนนโยบาย Go Green (19 ส.ค. 2557) 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน