ปักกิ่งเอาจริง! เตรียมออกนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและยาเข้มงวดมากที่สุด

3 Jan 2014

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 57 สำนักงานควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและยาของกรุงปักกิ่งเผยว่า ปักกิ่งจะดำเนินนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและยาอย่างเข้มงวดมากที่สุด โดยในปีนี้ปักกิ่งจะสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจมากกว่า 1 แสนตัวอย่าง และสำหรับการซื้อของออนไลน์ที่กำลังนิยมในสังคมจีน โดยปักกิ่งจะจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ต เพื่อต่อต้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและยาออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย

นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว ปักกิ่งยังจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางมากกว่า 12,000 ตัวอย่าง พร้อมกับจัดทำมาตรฐานสินค้าเข้าตลาดที่เข้มงวดที่สุด ส่วนด้านการบริหารจัดการ สำนักงานควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและยาจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนงานตรวจสอบต่าง ๆ กับสำนักงานเกษตร สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานตรวจสอบรายการเข้าออกและกักกันโรค และหน่วยงานอื่นๆ

ปัจจุบันกระแสการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของชาวจีน กำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อาทิ Taobao, Weibo, Wechat, QQ Zone กลายเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและยาปลอม สินค้าปลอมจากต่างประเทศ อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง และยาลดความอ้วนที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้ ศูนย์ตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตที่จะก่อตั้งขึ้นมานี้ จะช่วยสร้างความปลอดภัยในการซื้ออาหารและยาออนไลน์แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ การลงโฆษณาผลิตภัณฑ์ปลอมในทีวีก็จะถูกลงโทษด้วย

ในด้านการลงโทษ ปักกิ่งจะดำเนินนโยบาย “ลดเครดิต” และ “จัดทำรายชื่อบัญชีดำ” ของวิสาหกิจผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่กระทำผิด หากกระทำผิดกฎหมายบ่อยครั้งจะถูกลงโทษอย่างหนัก อาทิ เพิกถอนสินค้าออกจากตลาด วิสาหกิจเพิกถอนจากตลาด สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่กระทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง จะถูกลงโทษห้ามประกอบธุรกิจอาหารเป็นระยะหนึ่งหรือตลอดชีวิต ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก็ควรติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ/ค่ะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน