บริษัท Panasonic ขยายการลงทุน “สร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G” ในนครกว่างโจว

1 Jun 2020

บริษัท Panasonic ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นมีแผนที่จะลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในนครกว่างโจว มูลค่าการลงทุน ๕๕๐ ล้านหยวน (๗๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท Panasonic Industrial Devices Materials (Guangzhou) จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติแผนจะขยายการลงทุนโดยจะสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในเขตหวงผู่ นครกว่างโจว ซึ่งมีกำหนดจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินงาน ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ นาย Ichiki Tsutomu ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Panasonic Industrial Devices Materials (Guangzhou) จำกัด กล่าวว่า โรงงานดังกล่าวจะผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G
เพื่อเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสินค้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่า ๑.๕ เท่า นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปีในช่วงระยะ ๕ ปีหลังภายหลังการดำเนินงาน

นาย Tetsuro Homma ประธานบริหารบริษัท Panasonic จำกัด ระบุว่า มูลค่าการตลาดของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือสูงประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านหยวน (๑๖,๘๑๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าการตลาดของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ทั้งนี้ บริษัท Panasonic มีความมั่นใจที่จะลงทุนในนครกว่างโจว เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทได้เห็นว่ารัฐบาลนครกว่างโจวมีความพยายามในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด และให้การช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 และตนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจีนจะกลับสู่สภาวะปกติ พร้อมยืนยันว่าบริษัท Panasonic จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจในจีน

—————————–

 

นางสาวสวนีย์ โชติจิรพรรณ เขียน

นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://global.chinadaily.com.cn/a/202005/06/WS5eb21050a310a8b241153842.html

https://headtopics.com/my/foreign-investment-in-china-falls-11-yoy-in-first-quarter-12465615

http://k.sina.com.cn/article_1686546714_6486a91a02000zrse.html?from=international

http://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/sz8srm/stories/WS5e5f4fc6a3107bb6b57a4298.html

https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2020/02/28/88266e0df537468e924e87447c6c8326.html

5GPanasonicอุปกรณ์ 5G

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน