นายหลี่ เค่อเฉียงจัดประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรก เร่งปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ

21 Mar 2013

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนได้เปิดประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหลังการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยวาระแรกของนายหลี่คือการเร่งผลักดันการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากขึ้น

จากแผนการปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนที่พึ่งปิดฉากลงไม่นานมานี้ จะมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่จำนวนหนึ่ง ได้แก่ สำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและอาหารแห่งชาติ สำนักงานสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งชาติ และสำนักงานการรถไฟแห่งชาติ พร้อมทั้งอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างสำนักงานการบริหารกิจการทางทะเลแห่งชาติ และสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้เรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำตารางเวลาการดำเนินงานรายไตรมาส และได้กำหนดกรอบระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้จัดแบ่งแผนการปฏิรูปออกเป็นภารกิจย่อย 72 ประการ โดยมีการกำหนด กรอบระยะเวลาและหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละภารกิจ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดภารกิจหลัก 9 ประการของปี 2556 นี้ เช่น ลดขั้นตอนในการตรวจสอบและอนุมัติ ให้อำนาจหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบและอนุมัติโครงการลงทุนบางโครงการมากขึ้น ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางรายการที่ไม่จำเป็น เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นว่า การปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการของจีน และเป็นภารกิจอันดับต้น ๆ ของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้ ในอนาคต รัฐบาลกลางจะมุ่งลดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติต่าง ๆ ให้น้อยลง ลดการแทรกแซงของรัฐบาล พร้อมทั้งทำให้ตลาดมีความเสรียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ก็จะปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถของรัฐบาลในการบริหารระดับมหภาค เพื่อทำให้การทำงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน