นักวิชาการชี้ เศรษฐกิจกว่างซีจะยังคงเติบโตได้ดีในช่วงครึ่งปีหลัง

25 Jul 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ช่วงครึ่งปีแรกปี 56 เศรษฐกิจมหภาคของกว่างซีขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเริ่มขยับเข้าใกล้เป้าหมาย สังคมเสี่ยงคัง (สังคมอยู่ดีกินดี) มากขึ้นทุกขณะ

ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีสำคัญทางเศรษฐกิจของกว่างซีมีอัตราขยายตัวในทิศทางที่ดี ดังนี้

หนึ่ง ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 581,018 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 10.2 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศร้อยละ 2.6 จุด)

ในจำนวนข้างต้นแบ่งเป็น มูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร 64,230 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม 296,672 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 และมูลค่าเพิ่มภาคการบริการ 220,116 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8

สอง รายได้การคลัง มีมูลค่า 102,122 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 11.1

สาม มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม 258,000 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 11.7

สี่ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 (เฉพาะเดือน มิ.ย. ขยายตัวร้อยละ 1.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จุดจากรอบเดือนก่อนหน้า)

ห้า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มีมูลค่า 533,792 ล้านหยวน (ไม่รวมการลงทุนภาคการเกษตร) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9

หก รายได้ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ของประชาชนในเขตเมือง 11,845 หยวน ขยายตัวร้อยละ 9.5 (หักปัจจัยเงินเฟ้อ ขยายตัวจริงร้อยละ 7.9) อย่างไรก็ดี พบว่า อัตราขยายตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 จุด และอัตรารายได้เฉลี่ยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ 1,804 หยวน

เจ็ด มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 269,279 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.3 (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4 จุด)

ในจำนวนข้างต้นแบ่งเป็น มูลค่าการค้าปลีกฯ ในเขตเมือง 210,043 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.6 จุด) และมูลค่าการค้าปลีกฯ ในเขตชนบท 29,236 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.6 จุด)

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจกว่างซีในรอบครึ่งปี 56 มีดังนี้

รายได้เพิ่มขึ้น คุณรู้สึกว่ากระเป๋าสตางค์ตุงหรือยัง?? สาเหตุหลักที่ส่งผลให้อัตราขยายตัวของรายได้ประชาชนเขตเมืองชะลอตัวลง เนื่องจากรายได้ในรูปของเงินเดือนมีอัตราขยายตัวลดลง กอปรกับรายได้ภาคธุรกิจหดตัวลงจากสาเหตุที่ต้นทุนประกอบการเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการดำเนินมาตรการกำจัดอุตสาหกรรมล้าสมัยซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อตัวเลขผลประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น

คุณพร้อมซื้อบ้านหรือยัง?? การดำเนินนโยบายควบุคมภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันภาวะฟองสบู่แตกของรัฐบาลกลางเหมืองจะไร้ผล เนื่องจากช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ราคาบ้านพักอาศัยในกว่างซีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลพบว่า ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ ราคาบ้านในกว่างซีเฉลี่ยตารางเมตรละ 4,542.3 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 (ช่วงเดียวกันของปีก่อน 4,139.6 หยวนต่อ ตร.ม. ส่วนช่วงไตรมาสแรก ปี 56 อยู่ที่ ตร.ม.ละ 4,295 หยวน)

สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ราคาบ้านในกว่างซีเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ เหล็ก) จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากราคาที่ดินและค่าแรงงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (คิเป็นต้นทุนมากกว่าครึ่งหนึ่ง) รวมทั้งราคาบ้านใหม่ที่เน้นการตกแต่งแบบหรูหราช่วยดันราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นนั่นเอง

ราคาข้าวของแพงขึ้น ประชาชนหมดกำลังซื้อ?? ช่วงครึ่งปีแรก ทิศทางตลาดอุปโภคบริโภคของกว่างซีเริ่มประสบภาวะชะลอตัวลง เป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นอุปสงค์ภายในบางประเภทได้สิ้นสุดลง เช่น นโยบายอุดหนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ นโยบายเครื่องใช้ไฟฟ้าสู่ชนบท ยังไม่รวมถึงนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลกลางที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารระดับหรูหราและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟื่อย

ผลการสำรวจราคาสินค้าและบริการ 8 หมวด พบว่ามีเพียง 2 หมวดที่ปรับตัวลดลง ได้แก่หมวดบันเทิง การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการ และหมวดคมนาคมและโทรคมนาคม

ขณะที่หมวดอื่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้วนหน้า โดยเฉพาะหมวดอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และหมวดที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5

ด้านราคาอาหาร พบว่า ราคาธัญญาพืช(ข้าว)เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ราคาน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ราคาพืชผักเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และราคาเนื้อสุกรลดลงร้อยละ 2.9

ประเด็นสุดท้าย คือ ทิศทางเศรษฐกิจกว่างซีในช่วงครึ่งปีหลัง ออกหัวหรือก้อย?? นายหยาว หัว (Yao Hua, 姚华) รองหัวหน้าฝ่ายวิจัยตัวเลขเศรษฐกิจจากสถาบันสังคมศาสตร์เขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ความเห็นว่า ช่วงครึ่งปีหลัง กว่างซีน่าจะยังรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีต่อเนื่อง แม้ว่าความต้องการใช้จ่ายภาคประชาชนจะมีแนวโน้มลดลง แต่คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกว่างซีมากนัก

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกว่างซีอาศัย ภาคการลงทุน เป็นหลัก (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70) รวมทั้งการดำเนินมาตรการควบคุมภาวะเงินเฟ้อที่ได้ประสิทธิภาพจะส่งผลให้เศรษฐกิจกว่างซีสามารถขยายตัวในแดนบวกจนถึงปลายปีนี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน