นครฉงชิ่งมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าเดือนพฤศจิกายนสูงที่สุดในปี 2563 โดยการขนส่งทางถนนไปประเทศอาเซียนมีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 24

29 Dec 2020

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กรมศุลกากรนครฉงชิ่งได้เปิดเผยสถิติการนำเข้า-ส่งออกเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 589,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 โดยการนำเข้าและส่งออกในเดือนพฤศจิกายนมีมูลค่าสูงถึง 66,640 ล้านหยวน นับเป็นมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกต่อเดือนสูงที่สุดในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 46,840 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 มูลค่าการนำเข้า 19,800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 นอกจากนี้ การขนส่งระหว่างประเทศผ่านทางรถบรรทุกในเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งสิ้น 325 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 55

นายหลี เสว่ ผู้บริหารฝ่ายศุลกากรบริษัท Chongqing Shunjunyi Logistics Co. , Ltd. กล่าวว่า แม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกไม่เติบโตเท่าที่ควร แต่อัตราการขนส่งผ่านทางรถบรรทุกไปภูมิภาคอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบปีต่อปี โดยในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้มีการส่งออกผ่านทางรถบรรทุกไปภูมิภาคอาเซียนถึง 88 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 คาดว่าภายในสิ้นปี 2563 จะสามารถส่งออกผ่านทางรถบรรทุกโดยรวมเกินกว่า 1,000 เที่ยว

 

 

 

 

 

แหล่งข่าวที่มา: Chongqing customs district P.R.CHINA
http://xiamen.customs.gov.cn/chongqing_customs/515855/515856/3473370/index.html

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน