ที่ประชุมกลุ่ม BRICS ประกาศจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา พร้อมตั้งกองทุนเงินสำรองร่วมกัน

1 Apr 2013

เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ที่ประชุม BRICS ที่เมือง Durban ประเทศแอฟริกาใต้ กลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งประกอบไปด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ได้ออกประกาศร่วมกัน เห็นชอบให้มีการดำเนินการจัดตั้ง “ธนาคารเพื่อการพัฒนา BRICS” พร้อมบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุนเงินสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉิน (Contingency Reserve Arrangement) ร่วมกัน

กองทุนเงินสำรองฯ ดังกล่าว เบื้องต้นตกลงว่า จะมีขนาด 1 แสนล้านดอลลาร์สรอ. โดยจีนเป็นฝ่ายสนับสนุนเงินทุน 4.1 หมื่นล้านดอลลาร์สรอ. อินเดีย รัสเซีย บราซิลประเทศละ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สรอ. และแอฟริกาใต้ 5 พันล้านดอลลาร์สรอ. กองทุนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของทั้ง 5 ประเทศจากสภาวะการเงินโลกที่ผันผวน ขณะที่ในส่วนของการจัดตั้งธนาคารนั้น ที่ประชุม BRICS เห็นชอบร่วมกันให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง“ธนาคารเพื่อการพัฒนา BRICS” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการการพัฒนาระยะยาวสำหรับกลุ่มประเทศ BRICS และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังไม่สามารถตกลงกันได้ในรายละเอียด

แนวคิดการจัดตั้งธนาคารดังกล่าวมีการนำเสนอตั้งแต่ในที่ประชุมกลุ่ม BRICS ในปี 2555 ที่ผ่านมาที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย กระนั้น อุปสรรคต่อการจัดตั้งธนาคารดังกล่าวยังคงมีอยู่ อาทิ ประเด็นขนาดเงินทุนรวมของธนาคาร ขนาดของเงินร่วมลงทุนของแต่ละฝ่าย และสิทธิในการออกเสียง โดยหากยึดตามขนาดของ GDP สัดส่วนเงินลงทุนของจีนจะสูงกว่าประเทศอื่นมาก ทำให้เกิดประเด็นว่า สิทธิในการออกเสียงในการดำเนินงานของธนาคารควรยึดตามจำนวนเงินลงทุนหรือควรเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญรองลงมาอย่างการเลือกที่ตั้งของธนาคาร เงื่อนไขการเป็นสมาชิกของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เงื่อนไขการปล่อยกู้ เป็นต้น

การจัดตั้งธนาคารดังกล่าว ถูกมองว่าเป็นความพยายามของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาใหม่ในการสร้างทางเลือกในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศตะวันตกผ่านองค์กรอย่างธนาคารโลก และ IMF กลุ่มประเทศ BRICS มีประชากรรวมกันคิดเป็นร้อยละ 42 ของประชากรโลก มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 20 และขนาดการค้าคิดเป็นร้อยละ 15 ของขนาดเศรษฐกิจและขนาดการค้าโลก การประชุมกลุ่ม BRICS จะมีขึ้นอีกครั้งที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซียในเดือนกันยายนนี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน