ทางการจีนประกาศคำชี้แนะการปฏิรูปรัฐวิสากิจอย่างเป็นทางการ จับตาประเด็นสำคัญในการปฏิรูป

18 Sep 2015

ตามที่เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2558 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนได้ร่วมประกาศแผนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจีนซึ่งถือเป็นแผนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจีนครั้งใหญ่ภายหลังจากที่ในช่วงปี ค.ศ. 1997 – 2003 นายจู หรงจี้ อดีต นรม. จีน ได้เคยปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจีนครั้งใหญ่มาแล้ว ส่งผลให้มีการปิดรัฐวิสาหกิจ 60,000 แห่ง ศูนย์ BIC ขอนำเสนอประเด็นที่สำคัญของการปฏิรูปดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ภายในปี 2563 การปฏิรูปรัฐวิสหกิจจะได้รับผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด

การปฏิรูปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจจีนเนื่องจากที่ผ่านมา ประสบปัญหาการทุจริต การบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2563

2. รัฐวิสาหกิจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

รัฐวิสาหกิจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รัฐวิสาหกิจเชิงพาณิชย์(commercial/for-profit) ที่มุ่งเน้นผลกำไร และ (2) รัฐวิสาหกิจเพื่อสาธารณะประโยชน์ (public welfare) เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคม โดยรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภทจะมีแนวทางการบริหาร การควบคุม และการตรวจสอบที่แตกต่างกัน

3. หน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐจะปรับหน้าที่จากกำกับบริษัทเป็นบริหารเงินทุน

หลังจากการปฏิรูปแล้ว หน่วยงานการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจะเปลี่ยนหน้าที่หลักจากการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นการบริหารเงินทุนของรัฐบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของรัฐ

4. ก่อตั้งบริษัทการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทุนของรัฐ

จีนจะก่อตั้งบริษัทบริหารจัดการเงินทุนของรัฐเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของรัฐ

5. ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์

จีนจะส่งเสริมให้มีการลงทุนจากเอกชนและต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์

6. ดำเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบผสม (mixed ownership economy )

ทางการจีนจะดำเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบผสมอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เพื่อให้การปฏิรูปมีประสิทธิภาพและปกป้องทรัพย์สินของรัฐ

7. ทดลองให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจถือหุ้น

การทดลองให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจถือหุ้นเพื่อเป็นรางวัลและสร้างกำลังใจให้พนักงานของบริษัทและส่งเสริมนวัตกรรมของบริษัทมากขึ้น

8. กำหนดเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงให้มีความแตกต่างกัน

กำหนดเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามประเภทรัฐวิสาหกิจละผลงาน สำหรับผู้บริหารที่อยู่ในระบบข้าราชการ ให้กำหนดเงินเดือนและรางวัลที่เหมาะสม ส่วนผู้บริหารที่เป็น professional manager ให้กำหนดเงินเดือนตามอัตราตลาด

9. ต้องเปิดเผยรายได้ของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอย่างทันทีและถูกต้อง

การจัดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ อาทิ ข้อมูลด้านการเงินและรายได้ผู้บริหารเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน