ดัชนีการบริโภคของจีน ปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 1.1 สูงถึง 82.0

8 Jan 2014

เมื่อปลายปี 2556 นิตยสาร Xiaokang ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิงหัว จัดสำรวจดัชนีการบริโภคของจีนประจำปี 2556 โดยรายงานชี้ว่า ดัชนีการบริโภคจีนของปี 2556 อยู่ที่ 82.0 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปี 2555

การเก็บข้อมูลด้านดัชนีการบริโภค ได้เก็บสถิติด้านแนวคิดการบริโภคของประชาชน ความพึงพอใจต่อระดับบริโภคของประชาชน สภาพแวดล้อมการบริโภค นโยบายด้านส่งเสริมการบริโภคและโครงสร้างระบบบริโภค โดยพิจารณาถึงผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเพศ วัย ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ถูกสำรวจ ทำให้ผลการสำรวจมีระดับความน่าเชื่อถึงร้อยละ 95 ขึ้นไป คาดว่าสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนให้อยู่ที่ร้อยละ 3.2

ผลการสำรวจได้แบ่งกลุ่มผู้ถูกสำรวจที่มีรายได้ระดับต่าง ๆ ดังนี้

รายได้ (หมื่นหยวน/ปี)

2 – 4

4 – 6

6 – 8

8 – 10

10 – 12

สัดส่วน

17%

20.3%

14.8%

12.8%

10.4%

อีกทั้งผลสำรวจ พบว่า รายจ่ายหลักของภาคประชาชนคือค่าใช้จ่ายการอุปโภคและบริโภคประจำวัน จากนั้น คือการออมทรัพย์ในธนาคาร ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา การคบหาสมาคม ที่อยู่อาศัย และบันเทิง เป็นต้น

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ว่า จากปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน ปัจจัยด้านราคาสินค้าติดอันดับหนึ่ง ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้าติดอันดับ 2 และปัจจัยด้าน อรรถประโยชน์ของสินค้าติดอันดับ 3 อีกทั้ง ยังพบว่า ผู้บริโภคในเมืองใหญ่อย่างกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว และเมืองเซินเจิ้น ให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้ามากกว่าเมืองอื่น ๆ นอกจากนี้ การสำรวจด้านพฤติกรรมการบริโภคพบว่า ร้อยละ 95.3 ของผู้ที่รับการสัมภาษณ์นิยมซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรกได้แก่เว็บไซต์ www.tmall.com (天猫商城) www.taobao.com (淘宝网) และ www.jd.com (京东网)

รองศาสตราจารย์เจ้า เว่ยหัว สาขาสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมปักกิ่งกล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจ E – Commerce ในจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการบริโภคของจีนอย่างมาก ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับการบริโภค หรือการส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจเชิงการผลิตสู่ระบบเศรษฐกิจเชิงการบริโภค

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน