ซีอานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Investment Promotion Cloud” ที่เดียว ครบทุกการลงทุน

29 May 2020

กองความร่วมมือและส่งเสริมการลงทุนนครซีอาน เปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลการลงทุน “Xi’an Investment Promotion Cloud Platform” (西安招商云) เป็นฐานข้อมูลการลงทุนขนาดใหญ่ครบวงจรของนครซีอานที่ประกอบไปด้วยข้อมูลจากภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ปัจจุบัน “Xi’an Investment Promotion Cloud Platform” บูรณาการข้อมูลภาครัฐจากทุกพื้นที่เขตฯ ของนครซีอาน รวมไปถึงบรรจุข้อมูลของภาคเอกชน อาทิ (1) ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 24 แห่งของนครซีอาน (2) ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปในนครซีอานจำนวน 77 แห่ง (3) รายละเอียดการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลนครซีอานจำนวน 269 โครงการ (4) ข้อมูลอาคารสำนักงานและ Co-working space มากกว่า 353 แห่ง (5) ข้อมูลวิสาหกิจชั้นนำในพื้นที่ 57 ราย (6) ข้อมูลกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา เขตการค้า และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกว่า 2,000 ราย และ (7) ข้อมูลสิทธิประโยชน์การลงทุน นโยบายสนับสนุนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางพื้นที่ที่เหมาะสมในการลงทุน และประเภทอุตสาหกรรมที่รัฐบาลนครซีอานให้การสนับสนุน รวมกว่า 200 รายการ

แพลตฟอร์มแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างนครซีอานกับพื้นที่อื่นๆ ตามหัวข้อและแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง

การเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Xi’an Investment Promotion Cloud Platform” ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในนครซีอานให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะภายหลังการประกาศการลงทุน 269 โครงการ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่วิสาหกิจและนักลงทุนได้ไม่น้อย โดยเป็นการลงทุนใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมทำเงินหลักของนครซีอาน ได้แก่ (1) กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การผลิตรถยนต์ (3) การบินและการอวกาศ (4) การผลิตวัสดุชั้นสูง (5) การผลิตวัสดุใหม่และพลังงาน และ (6) การผลิตยาชีวภาพ พร้อมกลุ่มอุตสาหกรรมใน 5 สาขาอุตสาหกรรมเกิดใหม่(Emerging industry) ได้แก่ (1) AI (2) 5G (3) การผลิตหุ่นยนต์ (4) Cloud และ Big Data และ (5)การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) อาทิ 3D Printing หรือ Rapid Prototype ที่รัฐบาลนครซีอานคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงสุดถึง 708,130 ล้านหยวน ในจำนวนนี้จะเป็นโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุใหม่มากที่สุด 47 โครงการ คาดการณ์มูลค่าการลงทุนราว204,500 ล้านหยวน

                      จำแนกอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายตามแนวคิด “Modern Industry System (现代产业体系)” 6+5+6+1

แพลตฟอร์ม “Xi’an Investment Promotion Cloud Platform” เปิดให้บริการแล้วผ่าน www.xaic.xa.gov.cn/map/ สามารถช่วยวิสาหกิจหรือผู้สนใจวิเคราะห์หรือมองภาพการลงทุนในนครซีอานได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากมีการจัดทำฐานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ของจีนโดยอ้างอิงตามประเภทหัวข้อ/ยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการระบุวันและเวลาการอนุมัติโครงการไว้อย่างชัดเจน และมีบริการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านจากหน่วยงานด้านการลงทุนโดยเฉพาะอีกด้วย โดยพบข้อจำกัดในการแสดงข้อมูลเป็นภาษาจีนเท่านั้น ซึ่งในอนาคตจะมีการบรรจุข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลการลงทุนในนครซีอานของวิสาหกิจและนักลงทุนต่างชาติ

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://www.chinadaily.com.cn/a/202005/22/WS5ec7a68aa310a8b241157b2a.html
  2. http://economy.gmw.cn/2020-05/26/content_33861389.htm
  3. http://www.chinadevelopment.com.cn/2020/0525/1647901.shtml

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน