ซัมเมอร์ดาวอสที่ต้าเหลียน หลี่ เค่อเฉียงชี้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจีน

13 Sep 2013

จีนเป็นเจ้าภาพจัด Summer Davos หรือฟอรั่มดาวอสฤดูร้อนปี 2013 ที่เมืองต้าเหลียน เมืองทางภาคเหนือของจีน ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายนนี้ ผู้แทนกว่า 2,000 คนจาก 90 ประเทศเข้าร่วม โดยประเด็นสำคัญของฟอรั่มครั้งนี้คือ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจ” ผู้เข้าร่วมฟอรั่มต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อค้นหาแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวเปิดฟอรั่ม โดยได้แนะนำผลงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจีนของปีที่ผ่านมารวมทั้งชี้แนะแนวโน้มนโยบายของรัฐบาลจีนในเวลาที่การเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง รายละเอียดดังนี้

ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ — ในครึ่งแรกปี 2556 การเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมจีนรวมทั้งการลงทุน การบริโภคตลอดจนการค้าระหว่างประเทศได้ชะลอตัวลงไม่มากก็น้อย การคลังของรัฐบาลกลางยังลดลงน้อยกว่าปีก่อน ซึ่งได้เกิดความวิตกกังวลจากหลายฝ่าย นายกหลี่ เค่อเฉียงระบุว่า สำหรับแรงกดดันดังกล่าว รัฐบาลจีนยึดตามหลักการ “การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ”และดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจรวมทั้งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมการปฏิรูป อาทิ ปรับโครงสร้างการใช้จ่ายด้านการคลัง โดยลดการใช้จ่ายด้านการบริหารและปรับเพิ่มการใช้จ่ายในการพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันตกรวมทั้งเพิ่มการอุดหนุนบริษัทขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว

ส่งเสริมการเปิดประเทศและการปฏิรูปตลาด – ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จีนได้ขยายขอบเขตการปฏิรูปภาษี VAT แทนภาษีมูลค่าเพิ่ม และลดมาตรฐานการลงทุนในธุรกิจพลังงาน การเงิน โทรคมนาคมและสาธารณูปโภคของภาคเอกชน นอกจากนี้ ในครึ่งแรกปี 2556 จีนได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศไอซ์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งก่อสร้างเขตนำร่องการค้าเสรีที่นครเซี่ยงไฮ้ตลอดจนพิจารณากับผู้นำอาเซียนเพื่อยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่ออัพเดชอุตสาหกรรม – จีนได้เข้าร่วมยุคการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยพึ่งพาการขยายตลาดภายใน ความเป็นเมือง ความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาของธุรกิจบริการ

นอกจากนี้ ฟอรั่มครั้งนี้ยังแบ่งเป็นฟอรั่มย่อยหลายฟอรั่ม อาทิ ฟอรั่มการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของระบบนิคมพลังงาน ฟอรั่มอนาคตของเอเชียตะวันออก ฟอรั่มความเป็นสากลของจีน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ฟอรั่มดาวอสฤดูร้อนปี 2013 ได้ชี้โอกาสและปัญหาของเศรษฐกิจจีน โดยรัฐบาลจีนได้แสดงความเชื่อมั่นของตนในการส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนต่อไป

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน