ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 การนำเข้า – ส่งออกของเฉิงตูเติบโตร้อยละ 13.1

16 Mar 2020

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรเฉิงตูเปิดเผยข้อมูลการนำเข้า – ส่งออกการค้าต่างประเทศของมณฑลเสฉวนตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมูลค่ารวมถึง 97,800 ล้านหยวน อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีมูลค่าการนำเข้า – ส่งออกของเฉิงตู คิดเป็น 86,720 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ครองสัดส่วนการค้าต่างประเทศถึงร้อยละ 88.7 ของทั้งมณฑล อัตราการเติบโตของการค้าต่างประเทศในมณฑลเสฉวนและเฉิงตูเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น

นายพาน ซู่ตง ผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ กรมศุลกากรของเฉิงตูระบุว่า มีปัจจัย 2 ประการที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตการค้าต่างประเทศของมณฑลเสฉวน ประการแรกคือ อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม และประการที่ 2 คือกำลังการผลิตของบริษัทชั้นนำ เขาระบุว่าเขตไฮเทคโซนของเฉิงตูเป็นเขตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทชั้นนำหลายแห่งยังคงผลิตคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค  อย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ เขตไฮเทคโซนของเฉิงตูมีมูลค่าการนำเข้า – ส่งออกถึง 67,270 ล้านหยวน ครองอันดับที่ 1 ของเขตการค้าเสรีทั่วประเทศ มียอดการค้าเติบโตขึ้นร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ครองสัดส่วนการค้าต่างประเทศถึงร้อยละ 68.8 ของการนำเข้า – ส่งออกของมณฑลเสฉวน

นายพาน ซู่ตง ระบุว่าลักษณะที่โดดเด่นของการค้าต่างประเทศของเฉิงตูแบ่งเป็น 3 ประการ ดังนี้ ประการแรกคือ เครื่องจักรกลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประการที่ 2 การนำเข้า – ส่งออกตามแนวเส้นทาง “BRI” ยังรักษาแนวโน้มการเติบโตได้ดี และประการที่ 3 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน ซึ่งสถิติของกรมศุลกากรชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการนำเข้า – ส่งออกของเครื่องจักรกลของเฉิงตูในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  คิดเป็น 62,760 หยวน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของการค้าต่างประเทศในเฉิงตู และมีสัดส่วน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 72.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของมูลค่าการนำเข้า – ส่งออกตามแนวเส้นทาง “BRI” นั้น มีมูลค่าคิดเป็น 28,910 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเดือนมกราคมอัตราการนำเข้า – ส่งออกของเฉิงตูคิดเป็นร้อยละ 14.3 ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์เติบโตอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 42 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้า – ส่งออกเครื่องจักรกลในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เนื่องจาก “การนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มที่ดีตามลำดับ”  สำนักงานเทศบาลฝ่ายการค้าต่างประเทศชี้ว่า อัตราการค้าเครื่องจักรกลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกุมภาพันธ์ วิสาหกิจเครื่องจักรกลมีความเชื่อมั่นต่อคำสั่งซื้อและกำลังเตรียมวัสดุเพื่อรองรับปริมาณการส่งออก และสำหรับเดือนมีนาคม 2563 คาดการณ์ว่าวิสาหกิจการนำเข้า – ส่งออกของเฉิงตูจะสามารถรักษาแนวโน้มการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากขึ้น

 

เรียบเรียงโดย:      นางสาวอรพรรณ  พงษ์กิจการุณ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
แหล่งที่มา     :      เว็บไซด์ http://sc.people.com.cn/BIG5/n2/2020/0312/c345167-33869310.html ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน