ช่วงไตรมาสแรกปี 67 เศรษฐกิจกุ้ยโจวมีแนวโน้มที่ดี GDP โต 5.5%

30 Apr 2024

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานสารนิเทศของรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้เปิดการแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของมณฑลกุ้ยโจวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ซึ่งยังคงฟื้นตัวในทิศทางที่ดี มีเสถียรภาพ และถือเป็นการเริ่มต้นปีอย่างราบรื่น

ในภาพรวมด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มูลค่า GDP ของมณฑลเติบโตร้อยละ 5.5 สูงกว่าปี 2566 ตลอดทั้งปีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.9 โดยมีมูลค่า 517,881 ล้านหยวน แบ่งเป็นภาคการเกษตร 46,957 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ภาคอุตสาหกรรม 195,452 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และภาคบริการ 275,472 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3

ด้านการค้าและการลงทุนภายใน มูลค่าการค้าปลีกเติบโตร้อยละ 8.2 สูงกว่าปี 2566 ตลอดทั้งปีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.9 โดยสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร สุราและบุหรี่ต่างขยายตัวมากกว่าร้อยละ 50 รายได้ร้านอาหารเติบโตร้อยละ 6.7 และการค้าปลีกออนไลน์เติบโตถึงร้อยละ 169.1 ในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยสินค้าส่วนใหญ่ราคาลดลง แต่สินค้าประเภทอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 สำหรับมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเติบโตร้อยละ 3.1 โดยการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 20.9 และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเติบโตร้อยละ 7.6 แต่การลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 4.2

ด้านการค้าระหว่างประเทศ มีมูลค่า 18,923 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 12,149 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 และมูลค่าการนำเข้า 6,774 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตเมืองอยู่ที่ 11,818 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และรายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตชนบท 3,820 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1797024786906087519&wfr=spider&for=pc

kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน