จุดเด่นการเติบโตของศก.กุ้ยโจวปี 55 และการคาดการณ์การขยายตัวทางศก.ในปี 56

14 Jan 2013

จากการประชุมการดำเนินงานเศรษฐกิจมณฑลกุ้ยโจว ณ นครกุ้ยหยาง ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 55 ได้กล่าวถึงจุดเด่นของการดำเนินงานปี 55 และการคาดการณ์การขยายตัวทางศก.ในปี 56 โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1. จุดเด่นของการดำเนินงานในปี 55

– ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 169,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22,300 ล้านหยวน (ตัวเลขจนถึงวันที่ 17 ธ.ค.55)

– ช่วง 3 ไตรมาสแรก กุ้ยโจวมี GDP 440,008 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.8 อัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากเทียนจินที่ร้อยละ 13.9 และคาดว่าปี 55 ทั้งปี กุ้ยโจวจะมีมูลค่า GDP กว่า 680,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14 และ GDP/หัว เกินกว่า 3,000 สรอ.

– ด้านสาธารณูปโภค รถไฟ ที่เปิดให้บริการมีระยะทางรวม 2,066 ก.ม. และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

1,485 ก.ม. ถนน ทางด่วนเปิดให้บริการรวมระยะทาง 2,630 ก.ม. และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2,545 ก.ม. สนามบิน การขยายสนามบินนานาชาติหลงต้งเป่าเฟส 2 (นครกุ้ยหยาง) ได้ก่อสร้างเสร็จ สนามบินซินโจว

(เมืองจุนอี้) ได้เปิดดำเนินการไปเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 55 และสนามบินเหรินหวย (เมืองจุนอี้) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

– ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 220,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีก่อนร้อยละ 21.3 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 40

2. การคาดการณ์การขยายตัวทางศก.ในปี 56

คาดเศรษฐกิจของกุ้ยโจวจะรักษาการขยายตัวไว้ที่ร้อยละ 14 และจะพยายามให้มีการเติบโตถึงร้อยละ 16 รายได้ประชากร คาดเติบโตกว่าร้อยละ 15 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจะเกินกว่าหลักล้านล้านหยวน โดยจะรักษาระดับการเติบโตให้สูงกว่าร้อยละ 30 และจะพยายามให้เติบโตถึงร้อยละ 40 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะรักษาระดับให้สูงกว่าร้อยละ 21 และจะพยายามให้เติบโตถึงร้อยละ 23 ทางด่วนจะมีระยะทางการใช้งานรวม 3,280 กม และจะลดจำนวนคนยากจนในชนบท 1 ล้านคน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน