จีนเตรียมขยายจัดเก็บภาษีสินค้าสิ้นเปลืองฯ สินค้าไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าฟุ่มเฟือย

25 Mar 2013

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 56 หนังสือพิมพ์จีน Economic Information Daily รายงานว่า กระทรวงการคลังและกรมสรรพากรของจีนกำลังพิจารณาขยายขอบเขตการจัดเก็บภาษีผู้บริโภค ซึ่งการขยายขอบเขตการจัดเก็บภาษีครั้งนี้จะรวมถึงสินค้าสิ้นเปลืองทรัพยากร สินค้าทำลายสิ่งแวดล้อม และสินค้าฟุ่มเฟือยบางส่วน

ตามข้อมูลใน รายงานภาษีประจำปี 2555 ภาษีผู้บริโภคที่จีนจัดเก็บในปัจจุบันครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 14 ประเภทหลัก ได้แก่ บุหรี่ สุราและแอลกอฮอล์ เครื่องสำอาง เครื่องประดับอัญมณี ประทัดและดอกไม้ไฟ น้ำมันสำเร็จรูป ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ลูกกอล์ฟและอุปกรณ์กอล์ฟ นาฬิกาหรู เรือยอชท์ ตะเกียบไม้ใช้ครั้งเดียว และวัสดุประเภทแผ่นไม้ โดยในจำนวนนี้ เครื่องสำอางต้องเสียภาษีผู้บริโภคมากที่สุดที่ร้อยละ 30

สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ฟุ่มเฟือย จีนมีการจัดเก็บภาษีผู้บริโภคต่อลูกกอล์ฟและอุปกรณ์กอล์ฟในอัตราร้อยละ 10 นาฬิกาประเภทต่างๆ ที่ราคาจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มากกว่า 1 หมื่นหยวนมีการเก็บภาษีบริโภคร้อยละ 20 เรือยอชท์เก็บที่ร้อยละ 10 ส่วนการเก็บภาษีบริโภคร้อยละ 30 สำหรับเครื่องสำอางนั้น รวมเอาสินค้าเครื่องสำอางประเภทน้ำหอมประเภทต่างๆ ลิปสติก ยาทาเล็บ บลัชออน ดินสอเขียนคิ้วและดินสอเขียนปาก เครื่องสำอางบำรุงผิว และเครื่องสำอางที่จำหน่ายเป็นชุด นอกจากนี้ ในด้านสินค้าสิ้นเปลืองทรัพยากรและสินค้าทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันจีนมีการเก็บภาษีผู้บริโภคต่อตะเกียบไม้ใช้ครั้งเดียวและวัสดุประเภทแผ่นไม้ในอัตราร้อยละ 5

นางหนี หง หัวหน้าแผนกวิจัยการเงินการคลังมหภาค ศูนย์การวิจัยและพัฒนาประจำคณะรัฐมนตรีจีน ชี้ว่า จีนอาจพิจารณาปรับเพิ่มอัตราการเก็บภาษีบริโภคต่อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เรือยอชท์และนาฬิกาหรู นอกจากนี้ ยังอาจปรับเพิ่มภาษีผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บุหรี่ด้วย ซึ่งอัตราภาษีบุหรี่ภายในประเทศจีนในปัจจุบันต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของสากลอย่างมาก

นายหลิว ซั่งซี รองหัวหน้าสถาบันวิจัยด้านการคลัง กระทรวงการคลังจีนเผยว่า สินค้าฟุ่มเฟือยบางประเภทอย่างเครื่องสำอางในอดีตได้กลายเป็นสินค้าทั่วไปในปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรมีการปรับแบ่งอัตราการเก็บภาษีสำหรับเครื่องสำอางระดับหรู ระดับกลางและระดับทั่วไป นอกจากนี้ จีนอาจพิจารณาขยายขอบเขตการเก็บภาษีต่อสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทเรือยนต์ เรือใบ เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว และกระเป๋าหรู ขณะที่นายหยวน ฉิ้นตัน รองหัวหน้าศูนย์วิจัยนโยบายสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ กระทรวงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีน มีความเห็นว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งและมีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมสูง เช่น ถุงพลาสติก แบตเตอรี่ตะกั่ว จีนอาจพิจารณาจัดสินค้าประเภทเหล่านี้เข้าไปในขอบเขตการเก็บภาษีผู้บริโภคด้วย ส่วนผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ผงซักฟอกที่มีฟอสฟอรัส แบตเตอรี่ปรอทแคดเมียม วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมสูง ก็ควรจัดเข้าไปในกลุ่มสินค้าที่ต้องเก็บภาษีผู้บริโภคด้วย

นายหยวน ฉิ้นตัน ยังแนะนำว่า การจัดเก็บภาษีผู้บริโภคนั้น อาจจัดเก็บทั้งในขั้นตอนการผลิตและการบริโภค แต่เนื่องด้วยการจัดเก็บภาษีบริโภคในขั้นตอนการผลิตนั้นอาจซ้ำกับการเก็บภาษีที่มีอยู่แล้ว เช่น ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าปรับการปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน ฉะนั้น การปฏิรูปทางภาษีของจีนอาจมุ่งเน้นที่ขั้นตอนการบริโภคมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ต่อคำถามที่ว่าการขยายขอบเขตการจัดเก็บภาษีผู้บริโภคจะดันให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นหรือไม่ นางหนี หง กล่าวว่า การเก็บภาษีบริโภคส่วนใหญ่อาจจัดเก็บในขั้นตอนการผลิต ภาระภาษีจะตกอยู่กับผู้บริโภคหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานและความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าประเภทนั้น อาทิ เมื่อเทียบบุหรี่กับนาฬิกา สำหรับคนติดบุหรี่ บุหรี่เป็นสินค้าจำเป็น ภาระภาษีผู้บริโภคก็น่าจะตกอยู่ที่ผู้บริโภค สำหรับสินค้าจำเป็นอย่างอื่น อาทิ ถุงพลาสติกและแบตเตอรี่ตะกั่ว หากมีการเก็บภาษีผู้บริโภคในอนาคต รัฐบาลจีนก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรหรือผู้ที่มีรายได้ต่ำ จึงคาดว่า ไม่น่าจะเพิ่มภาระของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดนัก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน