จีนประกาศ “รายงานการพัฒนาของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนประจำปี 2556”

11 Jan 2013

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2556 สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ประจำมณฑลกานซู่ได้ประกาศ “รายงานการพัฒนาของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนประจำปี 2556” โดยระบุว่า ในปี 2555 ระดับสวัสดิการและระดับชีวิตของประชาชนใน 5 มณฑลและเขตปกครองตนเองในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีการเติบโตอย่างชัดเจน คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ มาตรฐานการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้มีรายได้น้อยยังได้รับการปรับเป็น 2,300 หยวนเท่ากับมาตรฐานของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงรายได้ของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ 5 มณฑลและเขตปกครองตนเองในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้แก่ มณฑลกานซู่ มณฑลส่านซี เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย มณฑลชิงไห่และเขตปกครองตนเองซินเจียง

“รายงานการพัฒนาของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน” ไม่เพียงศึกษาวิจัยภาพรวมการพัฒนาของภูมิภาค แต่ยังให้ความสำคัญต่อจุดเด่นและเอกลักษณ์ของแต่ละมณฑลและเขตปกครองตนเองอีกด้วย นายจู เจ้อเหวิน รองอธิการบดีสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์มณฑลกานซู่เปิดเผยว่า ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีนัยสำคัญต่อประเทศอย่างมาก ทั้งในด้านความมั่นคงทางพรหมแดน ความสามัคคีระหว่างชนชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเปิดประเทศด้านตะวันตกของจีน รายงานดังกล่าว ยังระบุว่า ภายในครึ่งปีแรกของปี 2555 เศรษฐกิจภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว GDP ของมณฑลส่านซีเติบโตร้อยละ 13 มณฑลกานซู่ร้อยละ 13.6 มณฑลชิงไห่ร้อยละ 12.3 เขตปกครองตนเองซินเจียงร้อยละ 10.7 และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยร้อยละ 11.4 โดยในช่วงเดียวกันของปี GDP ของทั้งประเทศเติบโตเพียงร้อยละ 7.6

อนึ่ง “รายงานการพัฒนาของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน” ยังกล่าวถึงความสำเร็จในการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการคลังของรัฐบาลท้องถิ่น รายได้ของประชาชนทั้งเขตตัวเมืองและเขตชนบทเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาความยากจนที่ลดน้อยลง เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าเศรษฐกิจภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้รับการพัฒนาอย่างน่าพอใจในช่วงหลายปีมานี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแล้ว ภาคตะวันตกเฉียงเหนือยังจัดว่าล้าหลังอยู่มาก นายจู เจ้อเหวิน ได้ให้ความเห็นว่า ภายใต้นโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกของรัฐบาลกลาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนควรถือโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญนี้เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน