จีนประกาศแผนพัฒนากลุ่มเมืองในลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลาง

21 Apr 2015

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2558 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ประกาศแผนพัฒนากลุ่มเมืองในลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลาง อย่างเป็นทางการ คาดว่าจะเป็นแรงกระตุ้นใหม่ของเศรษฐกิจจีน

กลุ่มเมืองในลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลางประกอบด้วยกลุ่มเมืองบริเวณนครอู่ฮั่น (Wuhan) นครฉางซา (Changsha) เมืองจูโจว (Zhuzhou) เมืองเซียงถัน (Xiangtan) และกลุ่มเมืองบริเวณทะเสสาบโผหยางหู (Poyang Lake) มีพื้นที่ 317,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 31 เมืองในมณฑล หูหนาน มณฑลหูเป่ย และมณฑลเจียงซี และมีจำนวนประชากร 110 ล้านคน ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของพื้นที่ดังกล่าวอยู่ที่ 6 ล้านล้านหยวน ครองสัดส่วนร้อยละ 8.8 ของ GDP จีนทั้งหมด

แผนพัฒนาฯ ระบุว่า กลุ่มเมืองในลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลางเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก และภาคเหนือกับภาคใต้ของจีน รวมทั้งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแถบเศรษฐกิจแม่ย้ำแยงซี ตลอดจนเป็นเขตสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ “การผงาดขึ้นของภาคกลางจีน” การปฏิรูปและเปิดประเทศ และการพัฒนาความเป็นเมืองรูปแบบใหม่

ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจจีนยังคงเผชิญกับแรงกดดันขาลงในปีนี้ คาดว่า เศรษฐกิจของกลุ่มเมืองในลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลางยังจะสามารถรักษาอัตราเติบโตที่มากว่าร้อยละ 9 ได้ โดยแผนพัฒนาฯ จะเน้นการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนากลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่ เช่น กลุ่มผลิตรถยนต์ และอุปกรณ์การคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่ากลุ่มเมืองในลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนกลางจะกลายเป็นเขตกระตุ้นเศรษฐกิจจีนแห่งที่ 4 หลังจากเขตเศรษฐกิจโป๋ไห่ (Bohai) เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง 

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน