จีนตั้งเป้าเศรษฐกิจโตร้อยละ 7.5 ในปี 2557

6 Mar 2014

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 57 การประชุมสภาผู้แทนประชาชนจีนสมัยที่ 12 ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง โดยนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลชุดใหม่ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปีนี้

สำหรับปี 2557 รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งเท่ากับเป้าหมายอัตราการเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศ และรัฐบาลจีนได้กำหนดภาวะเงินเฟ้อให้ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนจะสร้างตำแหน่งงานใหม่ให้มากกว่า 10 ล้านคน และควบคุมอัตราการว่างงานให้น้อยกว่าร้อยละ 4.6

เป็นที่สังเกตได้ว่า เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงและผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกทำให้จีนมุ่งพัฒนาให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและคุณภาพมากกว่าการเน้นตัวเลขของการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงติดต่อกันหลายปี นอกจากนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะควบคุมราคาสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์เห็นว่า ความไม่แน่นอนของตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่นและตลาดกำลังพัฒนาใหม่ รวมถึงการขาดแรงกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ๆ และการลงทุนที่ชะลอตัวในประเทศจีน อาจทำให้การบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.5 เหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน