จับตามณฑลกานซู!! เร่งดึงดูดการลงทุน เพื่อเป้าหมายหลุดพ้นเมืองยากจนของจีน

16 May 2019

มณฑลกานซู เป็นหนึ่งในมณฑลที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศจีนราว 425,000 ตร. กม. ขนาดพื้นที่เป็นรองเพียงเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เขตปกครองตนเองทิเบต มณฑลชิงไห่และมณฑลเสฉวนเท่านั้น แต่มีอัตราความหนาแน่นของประชากรต่ำเป็นลำดับต้นๆ ของจีน และด้วยอีกหลายปัจจัยทั้งในด้านการคมนาคม และสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่แม้จะมีลักษณะทางกายภาพเป็นเมืองอกแตก มีแม่น้ำเหลืองไหลผ่านกลางเมืองก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรอันเป็นอุตสาหกรรมหลักของมณฑลได้อย่างเพียงพอ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมณฑลกานซู ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวงแคบ ส่งผลให้รายได้ประชากรต่อหัว (GDP Per Capita) เติบโตได้ไม่มากเช่นกัน ทำให้รัฐบาลมณฑลกานซูพยายามส่งเสริมและมุ่งเน้นโครงการยกระดับคุณภาพประชากรและแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหลัก โดยในปี 2561 มีประชากรกว่า 776,000 คนที่รัฐบาลมณฑลกานซูให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ และสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ และสามารถยกระดับรายได้ประชากรยากจนจากเดิม 4,800 หยวนต่อหัวเป็น 5,390 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 จากปี 2560 อย่างไรก็ดี กลับพบว่าจำนวนตัวเลขการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศจากภาคเอกชนยังมีจำนวนไม่มากเท่าใดนัก สถิติจาก สนง. พาณิชย์มณฑลกานซูระบุข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนไว้ ดังนี้

ตลอดปี 2561 มณฑลกานซูมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 165 โครงการ มูลค่าราว 824,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 6.3 ในจำนวนนี้เป็นโครงการลงทุนเดิมที่รอการสานต่อและรอเม็ดเงินสนับสนุนมากถึง 82 โครงการ นอกนั้น เป็นโครงการการลงทุนใหม่ 83 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนตามจริงเพียง 72,000 ล้านหยวน โดยมากเป็นการลงทุนในกลุ่ม (1) การช่วยเหลือประชากรและแก้ไขปัญหาความยากจน  (2) การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และ (3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 นายหวัง เจี้ยนหลิน ประธานบริหาร Wanda Group ประกาศทุ่มเงิน 45,000 ล้านหยวน โดยแบ่งเป็นการลงทุนก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 5 แห่ง โรงแรมระดับ 5 ดาว 3 แห่ง และโครงการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่ของมณฑลกานซู ถือเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนที่มีมูลค่าสูงสุดของมณฑลกานซูและเป็นการลงทุนในมณฑลหลักของแถบเส้นทางสายไหมของ Wanda Group การก่อสร้างทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

ปัจจุบัน Wanda Group เป็นวิสาหกิจเอกชนขนาดใหญ่ที่ลงทุนในมณฑลกานซูแล้ว 18,000 ล้านหยวนโดยเข้าบุกเบิกในอุตสาหกรรมบริการ (ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม) สร้างตำแหน่งงานให้กับประชากรในพื้นที่มาแล้วถึง 30,000 คน

นอกเหนือจากการประกาศเพิ่มการลงทุนของ Wanda ในครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2562 นายหลิน ตั๋ว เลขาธิการพรรคคอมนิวนิสต์ประจำมณฑลกานซู หารือกับนายธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานบริหาร CP Group (ในขณะนั้น) ซึ่ง CP แสดงท่าทีความสนใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง CP มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตร โดยได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง CP (Lanzhou) Group กับรัฐบาลเมืองชิ่งหยางในความร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของมณฑลกานซูที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการเกษตรให้มีมาตรฐานและสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชน นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมณฑลกานซูยังเริ่มสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของมณฑลกานซูให้ทัดเทียมกับมณฑลอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.cpgroup.cn/newsInfo.aspx?catID=3&subcatID=13&curID=8714
  2. http://ent.zdface.com/mxkb/2019-04-12/773916.shtml
  3. http://wemedia.ifeng.com/93789513/wemedia.shtml

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน