จับตาการเร่งพัฒนาภาคตะวันตกรอบใหม่ของจีน

12 Feb 2014

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ได้ประกาศ 9 สาขาหลักในการดำเนินการนโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกในปีนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 12 มณฑลทางภาคตะวันตกจีน และคาดว่าจะเป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาภาคตะวันตกจีนอีกรอบหนึ่ง

กรมการพัฒนาภาคตะวันตก NDRC เผยว่า จีนจะทำการวิจัยและกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาคตะวันตกอย่างชัดเจนในปีนี้ รวมทั้งทำการวิจัยล่วงหน้าในส่วนของการพัฒนาภาคตะวันตกตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559 – 2563) ตลอดจนผลักดันการพัฒนาใน 9 สาขาหลัก อาทิ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมและชลประทาน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรม การดำเนินโครงการ “คืนที่ดินให้เป็นป่าไม้” รอบใหม่ การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น

ภาคตะวันตกจีนมีประชากรมากกว่า 360 ล้านคน และมีพื้นที่ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 71 ของจีน ที่ผ่านมาเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านระบบคมนาคมและชลประทาน ภาคตะวันตกจีนจึงพัฒนาล้าหลังกว่าภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างภูมิภาค ในปี 2542 จีนได้เริ่มดำเนินการนโยบายการเร่งพัฒนาภาคตะวันตก และใน 10 กว่าปีที่ผ่านมา มณฑลในภาคตะวันตกจีน อาทิ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย เขตปกครองตนเองทิเบต ได้รับการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

จนถึงปัจจุบันนี้ ภาคตะวันตกจีนได้กลายเป็นเขตสำคัญในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน เหมืองแร่ การแปรรูปสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยวของจีน นอกจากนี้ ด้วยเหตุผลที่มีต้นทุนแรงงานและที่ดินที่ถูกกว่า ภาคตะวันตกจีนกำลังกลายเป็นเขตรองรับธุรกิจต่างๆ ที่โอนย้ายมากจากทั้งภายในและต่างประเทศ และการที่จีนประกาศสาขาหลักในการพัฒนาภาคตะวันตกครั้งนี้ นับเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะผลักดันการพัฒนาภาคตะวันตกต่อไป รวมทั้งเปิดกว้างจีนตอนในและเขตชายแดน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจีนอย่างยั่งยืนต่อไป

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน