การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ Chengdu International Railway Port เขตชิงไป่เจียง

24 Jun 2019

Chengdu International Railway Port เขตชิงไป่เจียงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 

ตามรายงานของ สถานีรถไฟนานาชาตินครเฉิงตู หรือ Chengdu International Railway Port (成都国际铁路港获悉) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟนานาชาติที่สามารถเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป หรือที่เรียกเส้นทางการขนส่งสินค้าดังกล่าวว่า “เส้นทางหรงโอว” เผยว่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านเส้นทางรถไฟดังกล่าวแล้วถึง 1,041 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และอัตราส่วนการบรรทุกสินค้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91.3 โดยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านเส้นทางรถไฟของนครเฉิงตู       ได้สร้างมูลค่ากว่า 24.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเที่ยบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กล่าวได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของเส้นทางการค้าทางรถไฟระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี้   ส่วนหนึ่งมาจากความพยายามผลักดันอย่างแข็งขันของรัฐบาลให้เกิดเส้นทางรถไฟสาย จีน – ยุโรป – รัสเซีย (中欧班列-俄罗斯) ขึ้นที่เริ่มต้นจากเมืองเฉิงตู รวมถึง เส้นทางรถไฟลงใต้จากจีนไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (中欧班列-东盟国际)

จากสถิติการเดินรถของเส้นทางรถไฟสายจีน – ยุโรป – รัสเซียนั้น ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่า การขนส่งสินค้ามีมากกว่า 182 เที่ยว เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 264 โดยมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกว่าร้อยละ 658.60 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าหลักที่สร้างมูลค่าดังกล่าวประกอบไปด้วย ท่อนไม้จากประเทศรัสเซีย เยื่อกระดาษ แร่สังกะสีบริสุทธิ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเฉิงตู “Made in Chengdu” (成都造) ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า หมวก กระเป๋า เป็นต้น ซึ่งสินค้าข้างต้นได้กลายมาเป็นสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญของการค้าบนเส้นทางรถไฟสายดังกล่าว

นอกจากนี้ เส้นทางการค้าทางรถไฟระหว่างจีน – กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยจะเห็นได้จาก มูลค่าทางการค้าที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 614.1 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนการขนส่งทางรถไฟที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 343.4 หรือกว่า 235 เที่ยว โดยสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าประเภทอุตสาหกรรมเคมี เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ประเภทไม้ โลหะ ยาแผนปัจจุบัน และ เสื้อผ้า เป็นต้น โดยในปัจจุบัน เส้นทางการค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน – นานาชาติ ทั้งทางรางและทางทะเล ครอบคลุมกว่า 5 ทวีป มากกว่า 49 ประเทศ และมีจุดหมายปลายทางถึง 80 แห่ง

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ สถานีรถไฟนานาชาตินครเฉิงตู ยังมีปัจจัยมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยจะเห็นได้จาก ระยะเวลาที่น้อยลงของการเดินทางในเส้นทางการค้าระหว่าง จีน – ยุโรป – รัสเซีย ที่น้อยลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 7.8 รวมไปถึง การพัฒนาด้านศุลากร          ด้วย

แหล่งที่มา สำนักข่าวซินหัว ข่าววันที่ 4 มิถุนายน 2562                                                                                                                                                  www.sc.xinhuanet.com

***********************************

นิธิ รัตนจินดา

นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตฝึกงาน ณ สถานกงสุลใหญ่ นครเฉิงตู

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน