การพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ขยายตัวเป็นบวก

6 Sep 2021

 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มณฑลเจียงซีมีมูลค่า GDP 1.4 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้ได้จริงของประชาชนเจียงซี 14,195 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 มูลค่าการผลิตในภาคการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์และประมงรวม 1.35 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในมณฑลเจียงซี

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 5.5 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ขณะที่มูลค่าการค้ากับต่างประเทศของมณฑลเจียงซีเท่ากับ 2.3 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 1.7 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมูลค่าการนำเข้า 5.9 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 การค้ากับต่างประเทศของมณฑลเจียงซีมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการด้านการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 1,700 ราย ซึ่งมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการใหม่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกทั้งมณฑลเจียงซี รวมทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 4 เท่าและส่งออกเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า

แหล่งอ้างอิง http://jx.people.com.cn/n2/2021/0719/c190260-34827178.html

http://tjj.jiangxi.gov.cn/art/2021/8/2/art_38592_3500854.html

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน