การพัฒนาของภาครัฐ เพื่อให้กุ้ยโจวหลุดพ้นความยากจน

16 Jun 2013

กุ้ยโจวถือเป็นอีกหนึ่งมณฑลของจีนที่มีประชากรยากจนจำนวนมาก โดยประชากร 9.23 ล้านคนมีรายได้ต่ำกว่าปีละ 2,300 หยวน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งมณฑล (ปี 2555 กุ้ยโจวมีประชากร 34.84 ล้านคน) ทั้งนี้ นายจ้าว เค่อจื้อ (Zhao Kezhi) เลขาธิการ พคจ.ประจำมณฑลกุ้ยโจว ได้ให้สัมภาษณ์ China Daily เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2556 เกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของกุ้ยโจวเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ ปี 2555 GDP ของกุ้ยโจวขยายตัวร้อยละ 13.6 สูงเป็นอันดับ 2 ของจีน โดยกุ้ยโจวตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2063 ร้อยละ 90 ของประชากรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย GDP/หัว จะเพิ่มเป็น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2555 GDP/หัว ของกุ้ยโจวอยู่ที่ 3,106.36 ดอลลาร์สหรัฐ )

2. ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน กุ้ยโจวมีพื้นที่ป่าถึงร้อยละ 41 ของพื้นที่ทั้งมณฑล ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศมีค่าอยู่ระหว่าง 40-60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีมลพิษ และบริษัทที่จะเข้าไปตั้งโรงงานในกุ้ยโจวจะต้องเป็นบริษัทที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

3. ด้านทรัพยากรและการท่องเที่ยว กุ้ยโจวมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชนเผ่า นอกจากนี้ กุ้ยโจวจะเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวและสินค้าโดดเด่น 5 ประเภท ได้แก่ เหล้าขาว บุหรี่ ใบชา เวชภัณฑ์พื้นเมือง และอาหาร โดยปี 2555 กุ้ยโจวมียอดนักท่องเที่ยวกว่า 200 ล้านคน รวมรายได้กว่า 186,000 ล้านหยวน และในแต่ละปีมีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 25

4. ด้านการศึกษา ในแต่ละปีกุ้ยโจวใช้งบประมาณนับแสนล้านหยวน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน โดยปีนี้จะเน้นด้านการศึกษา ซึ่งจะใช้งบประมาณราวร้อยละ 30 จากงบประมาณที่มีอยู่ 162,000 ล้านหยวน โดยจะสร้างโรงเรียนระดับอาชีวะจำนวน 100 แห่ง และจะขยายแผนการศึกษาภาคบังคับจากมัธยม 3 เป็นระดับอาชีวะ 3 ปี (คือ จากภาคบังคับ 9 ปี เพิ่มเป็น 12 ปี)

5. ด้านคมนาคม ภายในปี 2558 กุ้ยโจวจะเปิดใช้ทางด่วนกว่า 5,000 กม. และเส้นทางรถไฟ 3,600 กม. (ปี 2555 กุ้ยโจวมีทางด่วนรวมระยะทาง 2,630 กม. และเส้นทางรถไฟ 2,066 กม.) โดยกุ้ยโจวจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความเป็นอยู่ประชนชนดีขึ้น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน