การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 3 เจาะลึกการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ !!

14 Nov 2013

เมื่อวันที่ 9 – 11 พ.ย. 56 การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ชุดที่ 18 ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และในการชุมครั้งนี้ได้อนุมัติ "ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปเชิงลึกที่ครอบคุลม" ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนโดยเฉพาะการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ

ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 3 ในเมื่อปี 2521 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่กำหนดดำเนินการนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศจีน หลังจากนั้น การประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลาง CPC ทุกสมัยมักจะเน้นไปทางการปฏิรูป และเป็นที่จับตามองของสังคมจีน

ภายใต้ภูมิหลังที่จีนกำลังประสบปัญหาจากทั้งภายในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในการประชุมครั้งนี้ ได้ระบุว่า การปฏิรูประบบเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการปฏิรูปเชิงลึกที่ครอบคุลม โดยเน้นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับตลาดอย่างเหมาะสม เพื่อให้กลไกตลาดมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากร

ทั้งนี้ การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่จับตามองของสังคมจีนในปัจจุบบัน ได้แก่ 1) การเปิดเสรีทางการเงิน โดยส่งเสริมให้กลไกตลาดมีบทบาทมากขึ้นในตลาดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มผลตอบแทนจากการออมของครัวเรือน ตลอดจนผ่อนคลายการควบคุมการไหลเวียนของเงินทุนช้ามชาติ 2) การปฏิรูปด้านการคลังและภาษี โดยให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการบริการสาธารณะ ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นสามารถเก็บภาษีบางประเภทได้ เพื่อลดการพึ่งพาการขายที่ดินและการเป็นหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น 3) การปฏิรูปทางที่ดิน โดยให้เกษตรกรมีอิสระมากขึ้นในการจัดการที่ดินของตน 4) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการควบคุมราคาพลังงานจากภาครัฐ 5) การปฏิรูปทางการบริหาร โดยจะลดขั้นตอนการขอนุมัติทางการบริหารต่อไป 6) การปฏิรูปทางสังคม โดยจะปรับปรุงระบบทะเบียนบ้าน เพื่อให้คนต่างถิ่นที่อพยพย้ายเข้าเมืองจะได้รับสิทธิและสวัสดิการเท่าเทียมกันกับคนในเขตเมือง

นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ยังได้กำหนดจัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและคณะกรรมการแกนนำทำงานในส่วนกลาง คาดว่าทางการจีนจะทยอยออกนโยบายอย่างระเอียดในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ BIC จะติดตามต่อไปและรายงานให้ทุกท่านทราบในโอกาสแรกครับ/ค่ะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน