กว่างโจวขานรับ “New Normal” พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

10 Apr 2015

รัฐบาลนครกว่างโจวร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและคณะกรรมการพาณิชย์นครกว่างโจว ร่วมจัดงานแถลงนโยบายการลงทุนของนครกว่างโจว ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจใหม่ (เติบโตแบบยั่งยืน) และโอกาศใหม่” (New Normal New Opportunities) ณ ศูนย์การประชุมไป๋หยุน นครกว่างโจว โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ตัวแทนจากรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนท้องถิ่น บริษัทเอกชนข้ามชาติและตัวแทนสถานกงสุลจากประเทศต่าง ๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 800 คน

นายเฉิน เจี้ยนหัว นายกเทศมนตรีนครกว่างโจวเป็นผู้กล่าวเปิดงานพร้อมกับบรรยายสรุปหัวข้อ “เปิดโอกาสใหม่สู่ความร่วมมือด้านการลงทุนจากต่างประเทศ” (Open up New Prospects for International Investment) โดยนายเฉินฯ กล่าวว่านครกว่างโจวมีศักยภาพและพร้อมที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุน ทั้งนี้ในอนาคตรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญที่สร้างนครกว่างโจวเป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ศูนย์กลางวัฒนธรรมหลิ่งหนานและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในจีนตอนใต้ โดยนายเฉินฯ ยังกล่าวถึงนโยบายสำคัญที่จะเป็นการเปิดโอกาศให้กับนักลงทุนทั่วโลกได้เข้าการลงทุนและนโยบายที่จะเข้ามารองรับเป้าหมายดังกล่าว 4 ประการ ได้แก่

1.    การปฎิรูปอุตสาหกรรมนำมาซึ่งแรงกระตุ้นใหม่

มุ่งเน้นปฎิรูปอุตสาหกรรมจำนวน 6 ด้านเพื่อยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนสำคัญ วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ ชีวะวิทยาและสุขภาพ โดยผลักดันให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น  โดยมียุทศาสตร์สำคัญของการปฎิรูปอุตสาหกรรมที่จะนำมาบูรณาการ ได้แก่ การใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออัจฉริยะ ยาชีวภาพและวัสดุใหม่

2.    นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งโอกาสของการพัฒนาใหม่

สร้างโอกาศในการพัฒนานวัตกรรมของนครกว่างโจว สนับสนุนให้มีสถาบันวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงและสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการการลงทุนต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ปัจจุบันมีความร่วมมือกับเมืองความรู้ชิโน-สิงคโปร์ สนับสนุนให้เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งสถาบันข้างต้น

3.    การปฎิรูประบบและรากฐานนำมาซึ่งสิ่งแวดล้อมใหม่

ในอนาคตอันใกล้เขตหนานซาจะกลายเป็นพื้นที่มีความสำคัญต่อการลงทุนและธุรกิจของนครกว่างโจว ซึ่งปัจจุบันถูกจัดให้เป็นทั้ง “พื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ระดับชาติ” และ เป็นหนึ่งในพื้นที่ของ “เขตการค้าเสรีกวางตุ้ง” ใช้ระบบ “หน้าต่างเดียว” (Single Window) เพื่ออำนวยความสะดวกและย่นระยะเวลาการดำเนินการด้านเอกสารในการนำเข้า ดำเนินระบบ “สามหนึ่ง” (three – ones) “ตรวจสอบเอกสารการนำเข้าหนึ่งครั้ง” “สุ่มตรวจคุณภาพสินค้าหนึ่งครั้ง” และ “การปล่อยสินค้าออกหนึ่งครั้ง” โดยความร่วมมือของกรมตรวจสอบและกักกันโรคและสำนักงานศุลกากรมณฑลกวางตุ้ง มีจุดประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้า  ดำเนินนโยบาย “สามร่วม” (Three Interactions) “ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน” “ร่วมใช้ระเบียบเดียวกัน” และ “ร่วมปฎิบัติตามกฎหมายเดียวกัน” ซึ่งเป็นนโยบายปฎิรูปการจัดการของท่าเรือต่าง ๆ มีจุดประสงค์ที่จะแก้ไขลดความซ้ำซ้อน ความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำของกฎระเบียบและระบบการจัดการของแต่ละท่าเรือให้เป็นหนึ่งเดียว

4.      แนวคิดเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางทะเลใหม่นำมาซึ่งการเป็นพื้นที่เปิด

มณฑลกวางตุ้งเป็นหนึ่งในจุดออกเรือตามเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ เนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ติดทะเล มีระยะห่างไหม่ไกลจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังติดกับฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางและการทำธุรกิจระหว่างพื้นที่โดยรอบ นครกว่างโจวมีท่าเรือที่ติดต่อกับกว่า 300 ท่าใน 80 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมี การคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกและทันสมัย นครกว่างโจวจึงพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคจีนตอนใต้ในไม่ช้า นครกว่างโจวยังมุ่งเสาะหาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยรัฐบาลสนับสนุนให้มีการสร้างความสัมพันธ์กับท่าเรือ เขตอุตสาหกรรม บริษัทและเมือง เสาะหาความร่วมมือและการลงทุนด้านวิศวกรรม สร้างฐานการผลิต ขยายเครือข่ายการขายและการตลาด ในประเทศหรือพื้นที่ตามเส้นทางสายไหม

 หลังจากที่รัฐบาลจีนออกมาประกาศยุทธ์ศาสตร์ทางเศรษฐกิจใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงมากกว่าการเติบโตแบบหวือหวา รัฐบาลกว่างโจวก็มีการปรับเปลี่ยนยุทธ์ศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้นอย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลกว่างโจวเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านนโยบาย กฏระเบียบและพื้นที่ที่เหมาะสมในการเตรียมต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติที่คาดว่าจะหลั่งไกลเข้ามาภายหลังการเปิดเขตเสรีมณฑลกวางตุ้งซึ่งเขตหนานซาของนครกว่างโจวเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของเขตการค้าเสรีนี้เช่นกัน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะมุ่งเน้นการลงทุนจากต่างชาติและเอกชนภายในประเทศไม่เน้นหนักไปที่การส่งออกสินค้าเพียงอย่างเดียว เพื่อการเติบโตเชิงคุณภาพในระยะยาว เศรษฐกิจของนครกว่างโจวจะเป็นเช่นไรหลังจากการเปิดเขตการค้าเสรี จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในพื้นที่ได้หรือไม่ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน จะติดตามข่าวและนำเสนอให้ท่านทราบในโอกาศต่อไป 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน