กว่างซีโชว์ผลงานสวนกระแสเศรษฐกิจ จีดีพีโต 8%

4 Aug 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 ภาพรวมเศรษฐกิจของกว่างซีสามารถรักษาผลงานเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมณฑลเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

เศรษฐกิจมหภาค

ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มีมูลค่า 676,945 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 8 (ทั้งประเทศขยายตัวที่ร้อยละ 7) โดยแบ่งเป็น

มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมปฐมภูมิ (การเกษตร) 67,165 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.9

มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมทุติยภูมิ (การผลิต) 346,368 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.2

มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมตติยภูมิ (การบริการ) 263,412 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.9

 

การอุปโภคบริโภค

การค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่ารวม 296,138 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 แบ่งเป็นการค้าปลีกในเขตเมือง 261,140 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และการค้าปลีกในเขตชนบท 34,998 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1

กลุ่มสินค้าที่ความต้องการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8) อาหารและน้ำมันพืช (เพิ่มขึ้นร้อยละ13) เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5) และรถยนต์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8)

สิ่งที่น่าสนใจ คือ การค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซมีมูลค่ารวม 193,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.7 ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ยอดการค้าปลีกสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้บริโภคหันไปสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์แทนการไปซื้อในร้านค้าจริง

 

ปากท้องประชาชน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3

รายได้เฉลี่ยที่นำไปใช้จ่ายได้ 8,391 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 (หักปัจจัยเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้นจริงร้อยละ 7.3) แบ่งเป็นรายได้เฉลี่ยของชาวเมือง 12,992 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 (หักปัจจัยเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้นจริงร้อยละ 5.6) และรายได้ของชาวชนบท 4,844 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 (หักปัจจัยเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้นจริงร้อยละ 8.3)

 

การค้าต่างประเทศ

มูลค่าการค้าต่างประเทศ 127,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 (YoY) แบ่งเป็น ยอดส่งออก 75,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 และยอดนำเข้า 51,720 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ทั้งนี้ กว่างซีเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 23,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4

การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty trade in border area) ยังคงเป็นรูปแบบการค้าที่สำคัญ มีมูลค่า 46,144 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ส่วนการค้าสากลมีมูลค่า 42,230 ล้านหยวน และการค้าแปรรูปเพื่อการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8

อาเซียน เป็นคู่ค้ารายใหญ่ มีมูลค่า 65,890 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.9 ของมูลค่ารวม) รองลงมา ได้แก่ ฮ่องกง มีมูลค่า 8,180 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 และสหภาพยุโรป มีมูลค่า 3,960 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน