กวางตุ้งประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ยกระดับความเป็นอยู่แรงงาน สะท้อนการพัฒนาของมณฑล

19 Jul 2018

หลังจากที่รัฐบาลจีนกำหนดให้สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของแต่ละมณฑลสามารถปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำได้ตามสถาการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเสรี ล่าสุดมณฑลกวางตุ้งประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการปรับในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 การปรับขึ้นค่าแรงรอบใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 โดยเมืองเซินเจิ้นมีค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด 2,200 หยวน/เดือน (ประมาณ 333.18 ดอลลาร์สหรัฐ ) สูงเป็นอันดับที่ 2 ของจีน รองจากนครเซี่ยงไฮ้ (2,420หยวน/เดือน)

ค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้ามาลงทุนในมณฑลกวางตุ้งจำเป็นต้องพิจารณาปรับค่าจ้างขึ้นต่ำมาตรฐาน รวมถึงประกันสังคมและสวัสดิการอื่น ๆ ของพนักงานที่อาจจะเชื่อมโยงกับค่าจ้าง ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาลงทุนจำเป็นต้องตรวจสอบกฎระเบียบการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจแนวโน้มค่าจ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต โดยมณฑลกวางตุ้งปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนขั้นต่ำประจำปี 2561 ดังนี้

ตารางแสดงค่าแรงขั้นต่ำในมณฑลกวางตุ้ง

กลุ่ม

เมือง/พื้นที่

ค่าแรงขั้นต่ำ (หยวน)

เดือน

ชั่วโมง

A

เมืองเซินเจิ้น

2,200

20.3

นครกว่างโจว

2,100

B

เมืองจูไห่ เมืองฝอซาน เมืองตงก่วน เมืองจงซาน

1,720

16.4

C

เมืองซัวเถา เมืองหุ้ยโจว เมืองเจียงเหมิน เมืองจ้าวชิ่ง

1,550

15.3

D

เมืองเฉาโจว เมืองเหอหยวน เมืองเจียหยาง เมืองม้าวหมิง เมืองเหมยโจว เมืองชิงหย่วน เมืองซ่านเหว่ย เมืองเสากวน เมืองหยางเจียง เมืองหยุนฝู เมืองจ้านเจียง

1,410

14

 

กลุ่ม  A:  คือกลุ่มเมืองที่พัฒนาสูงสุดของมณฑลกวางตุ้ง โดยเมืองเซินเจิ้น ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากเดิม 2,130 หยวน  (322.58 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเป็น 2,200 หยวน (333.18 ดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่นครกว่างโจวเดิมค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับ 1,895 หยวน (286.99 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเป็น 2,100 หยวน (318.03 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยทั้งกว่างโจวและเซินเจิ้นมีค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงที่เท่ากัน 20.3 หยวน (3.07 ดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ ค่าแรงขั้นต่ำของเซินเจิ้นเพิ่มขึ้น 19.5 หยวน (2.95 ดอลลาร์สหรัฐ) และกว่างโจวเพิ่มขึ้น 18.3 หยวน (2.77 ดอลลาร์สหรัฐ)

กลุ่ม B: ได้แก่เมือง เมืองจูไห่ เมืองฝอซาน เมืองตงก่วน เมืองจงซาน อัตราค่าแรงขั้นต่ำจากเดิม 1,510 หยวน (228.68ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเป็น 1,720 หยวน (260.49 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงจากเดิม 14.4 หยวน (2.18ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเป็น 16.4 หยวน (2.48 ดอลลาร์สหรัฐ)

กลุ่ม C: ได้แก่ เมืองซัวเถา เมืองหุ้ยโจว เมืองเจียงเหมิน เมืองจ้าวชิ่ง อัตราค่าแรงขั้นต่ำจากเดิม 1,350 หยวน (204.45 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเป็น 1,550 หยวน (234.74 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงจากเดิม 13.3 หยวน (2.01 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเป็น 15.3 หยวน (2.32ดอลลาร์สหรัฐ)

กลุ่ม D: ได้แก่ เมืองเฉาโจว เมืองเหอหยวน เมืองเจียหยาง เมืองม้าวหมิง เมืองเหมยโจว เมืองชิงหย่วน เมืองซ่านเหว่ย เมืองเสากวน เมืองหยางเจียง เมืองหยุนฝู เมืองจ้านเจียง อัตราค่าแรงขั้นต่ำจากเดิม 1,210 หยวน (183.25 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเป็น 1,410 หยวน (213.54 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยรค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงจากเดิม 12 หยวน (1.82ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มเป็น 14 หยวน (2.12 ดอลลาร์สหรัฐ)

ค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำกวางตุ้งค่าแรงขั้นต่ำกว่างโจวค่าแรงขั้นต่ำเซินเจิ้นแรงงานจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน