กรมศุลกากรนครเฉิงตูสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมณฑลเสฉวนส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

19 Sep 2023

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กรมศุลกากรนครเฉิงตูเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรนครเฉิงตูออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รวม 13,855 ฉบับ ให้แก่วิสาหกิจ 691 แห่ง มูลค่า 20,300 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 43.9 ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของมณฑลเสฉวนส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเดือนที่ผ่านมา นางสาวอู่ เสี่ยวเซีย ผู้ประกอบการจากบริษัทการนำเข้า-ส่งออกสินค้า มณฑลเสฉวน ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเบื้องต้นประเภทเครื่องดื่มกับผู้ค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ ทางผู้ค้าต่างประเทศประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าสินค้า โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯ ยังไม่เคยออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผู้ค้าต่างประเทศมาก่อน ด้วยเหตุผลว่าเพิ่งเริ่มทำธุรกิจ และเมื่อได้ตรวจสอบฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่าจีนได้มีข้อตกลงการค้าเสรีมากถึง 19 ฉบับ ทั้งนี้เลยได้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เมืองเต๋อหยาง

ทางกรมศุลกากร เมืองเต๋อหยางได้สอบถามไปยังผู้ค้าต่างประเทศเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มดังกล่าว อาทิ ชื่อผลิตภัณฑ์และพิกัดศุลกากร (HS Code : Harmonized System Code) และทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะส่งออกไปยังกัมพูชา ทางกรมฯ จึงได้เสนอนโยบายข้อตกลงการค้าเสรี RCEP จีน-อาเซียน และจีน-กัมพูชา ให้นางสาวอู่ เสี่ยวเซี่ยทราบ

นอกจากนี้ทางกรมฯ ยังได้เปรียบเทียบมาตรฐานแหล่งกำเนิดสินค้าและตารางข้อผูกพันด้านภาษี (Tariff Commitment Form) ภายใต้นโยบายข้อตกลงการค้าเสรีทั้ง 3 นโยบาย พบว่าหมายเลขภาษีของผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไม่ได้มีระบุไว้ในรายการลดหย่อนภาษีตามข้อตกลงการค้าเสรี RCEP เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดอัตราภาษีได้โดยตรงจนเหลือศูนย์และมีผลบังคับใช้ในปีนี้เป็นปีแรก 

ภายหลังที่ผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าวถูกส่งออกไปยังกัมพูชาแล้ว อัตราภาษีที่จ่ายไปก็สามารถลดลงจากร้อยละ 35 จนเหลือศูนย์ และคาดการณ์ว่าจะสามารถลดอัตราภาษีลงหรือยกเว้นสำเร็จถึง 116,000 หยวน จากนโยบายข้อตกลงการค้าเสรีที่เป็นประโยชน์ทั้ง 3 และความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้คำแนะนำของกรมศุลกากรเมืองเต๋อหยางนั้น เป็นส่วนผลักดันสำคัญต่อมณฑลเสฉวนที่ทำให้ผู้ประกอบการและผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ มี ความรู้ในการทำการค้านำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของมณฑลเสฉวน ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ที่มาข้อมูล :

1. เว็บไซต์ scjjzx.hrnewspaper.com (เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2566)

http://scjjzx.hrnewspaper.com/jjzx/ec/2023-08-18/77003.html

2. เว็บไซต์ scnews.newssc.org (เข้าถึงเมื่อ 21 สิงหาคม 2566)

http://scnews.newssc.org/system/20230821/001389252.html

Chengdu_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน