นครเฉิงตูลดอุปสรรคพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออกรวดเร็ว ไม่ตกค้าง

 

ที่ผ่านมา นครเฉิงตูได้ปฏิรูปและพัฒนาพิธีการศุลกากรให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ศุลกากรนครเฉิงตูได้ออก “มาตรการส่งเสริมความมั่นคงและประสิทธิภาพของการค้าระหว่างประเทศในมณฑลเสฉวน 13 ประการ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินพิธีการศุลกากร อาทิ การเพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรและสัตว์มีชีวิต การกำหนดให้สินค้าบางประเภทใช้เวลาผ่านพิธีการศุลกากรไม่เกิน 3 วัน การเร่งประสานงานกรณีสินค้าติดค้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมศุลกากรนครเฉิงตูยังได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกวิธีการดำเนินพิธีการศุลกากรได้ 2 รูปแบบ คือ (1) การยื่นเอกสารล่วงหน้า หรือ (2) การยื่นเอกสาร 2 ขั้นตอน (ยื่นล่วงหน้าบางส่วน และยื่นย้อนหลังบางส่วน)

กรมศุลกากรนครเฉิงตูเปิดเผยว่า ในปี 2564 ผู้ประกอบการร้อยละ 64.87 เลือกพิธีการศุลกากรแบบยื่นเอกสารล่วงหน้า และร้อยละ 21.98 เลือกใช้วิธีการผ่านพิธีการศุลกากรแบบยื่นเอกสาร 2 ขั้นตอน

กรมศุลกากรนครเฉิงตูยังได้ร่วมมือกับสำนักงานโลจิสติกส์ท่าเรือนครเฉิงตูปฏิรูปการชำระเงินค่าระวางและการประเมินมูลค่าสำหรับรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป ภายใต้ “มาตรการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกของศุลกากร” โดยแยกค่าขนส่งภายในประเทศและระยะทางระหว่างประเทศออกจากกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการ ส่งผลให้มีผู้หันมาใช้บริการการขนส่งด้วยรถไฟมากขึ้น รวมถึงมีการขยายประเภทสินค้าที่ขนส่งเป็นประเภทเนื้อสัตว์ ไวน์ และแร่ต่าง ๆ มากขึ้น

การปฏิรูปดังกล่าวช่วยให้ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินขั้นตอนพิธีการศุลกากร โดยในเดือนธันวาคม 2564 การนำเข้าผ่านศุลกากรนครเฉิงตูใช้เวลาดำเนินขั้นตอนพิธีการศุลกากรประมาณ 44 ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 63.24 เมื่อเทียบกับปี 2560 การส่งออกใช้เวลาประมาณ 30 นาที ลดลงร้อยละ 86.49 เมื่อเทียบกับปี 2560

พิธีการศุลกากรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ช่วยส่งเสริมการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศของนครเฉิงตูอย่างมีนัยสำคัญ โดยการค้าระหว่างประเทศของนครเฉิงตูปี 2564 มีมูลค่า 822,200 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8) และการค้ากับต่างประเทศของนครเฉิงตูในช่วงมกราคม – เมษายนปี 2565 มีมูลค่า 274,350 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8)

บริษัท Sifang Express ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกเปิดเผยว่า ระบบดังกล่าวช่วยประหยัดเวลาได้อย่างเห็นได้ชัด โดยการดำเนินกระบวนการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 เจ้าหน้าที่บริษัทนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งเปิดเผยว่า ในอดีตต้องใช้เอกสารกว่า 100 ฉบับเพื่อนำเข้าสินค้า แต่การยื่นเอกสาร 2 ขั้นตอนต้องการเอกสารเพียง 9 รายการที่ต้องยื่นล่วงหน้า และสามารถยื่นเอกสารอื่นย้อนหลังได้ภายใน 14 วันหลังจากนำเข้า ทำให้ใช้เวลาผ่านพิธีการศุลกากรเพียง 24 วินาที เท่านั้น

 

 

นครเฉิงตูเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมและโลจิสติกส์ของจีนตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และลดต้นทุน สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกของไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดรูปแบบการนำเข้าและส่งออก ประเภทของสินค้า ภาษี  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของศุลกากรนครเฉิงตู http://chengdu.customs.gov.cn/chengdu_customs/sy202055/index.html

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ crbc (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565)

http://www.cdrb.com.cn/epaper/cdrbpc/202206/05/c99371.html

Chengdu_editor

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม