BYD ลงทุน 15,000 ล้านหยวน ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานสะอาดในซีอาน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 บริษัท BYD Co., Ltd. (比亚迪股份有限公司)[1] ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 1 ของจีน (และเป็น 2 ของโลกรองจาก Tesla) ได้ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานสะอาด (BYD New Energy Auto Parts Industrial Park : 比亚迪新能源汽车零部件产业园) ในเขตไฮเทคโซนของนครซีอาน ด้วยเงินลงทุนกว่า 15,000 ล้านหยวน โดยในโครงการจะประกอบด้วย7 โรงงานย่อย ได้แก่ (1) โรงงานประกอบส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (电动总成工厂)   (2) โรงงานมอเตอร์ (电机工厂) (3) ศูนย์เครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำ (精工中心)  (4) โรงงานผลิตเกียร์ (齿轮中心)  (5) โรงงานผลิตแผงควบคุมไฟฟ้า (电控中心)  (6) โรงงานผลิตแบตเตอร์รี่ (电源工厂)  และ (7) โรงงานผลิตชุดเบรก (刹车工厂) ทั้ง 7 โรงงานย่อยนี้ จะกระจายตั้งอยูในพื้นที่ของ 2 นิคมอุตสาหกรรมในนครซีอาน คือ นิคมอุตสาหกรรมซีอานเฉาถัง (西安草堂产业园) และนิคมอุตสาหกรรมซีอานเกาซินจี๋เสียน (西安高新区集贤产业园) โดยตั้งเป้าว่า จะพร้อมเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2567 และสามารถสร้างรายได้ 70,000 ล้านหยวน/ปี โครงการก่อสร้างข้างต้นของ BYD เป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อปี 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ได้ประกาศ Roadmap การประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานสะอาดยุค 2.0(节能与新能源汽车技术路线图2.0) ที่ตั้งเป้าจำหน่ายรถยนต์พลังงานสะอาดของจีน 30 ล้านคันภายในปี 2573 ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับ 3 ห่วงโซ่หลักที่จะช่วยให้จีนถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนด ได้แก่ 1) การผลิตชิ้นส่วน 2) การผลิตรถยนต์สำเร็จรูป 3) การบริหารระหว่างการใช้งาน

 

BYD & นครซีอาน จับมือกันก้าวสู่ยุครถยนต์พลังงานสะอาด

Roadmap ดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานสะอาดของนครซีอาน ดังนั้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลนครซีอานจึงได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานสะอาด (西安市人民政府办公厅关于加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见) เพื่อพัฒนานครซีอาน ให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานสะอาดชั้นนำของจีนภายในปี 2568 และพยายามให้บรรลุเป้าหมายการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดในนครซีอานให้ได้ภายในปี 2573

BYD มีความร่วมมือกับมณฑลส่านซีมาตั้งแต่ปี 2548 ผ่านการก่อตั้งโรงงานการผลิตและประกอบรถยนต์ในนครซีอาน 1 แห่ง และในเมืองซังลั่ว 1 แห่ง  จนถึงเดือนตุลาคม 2564 บริษัท BYD ได้ลงทุนในมณฑลส่านซีแล้วเป็นมูลค่า 31,500 ล้านหยวน สามารถสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมกว่า 384,100 ล้านหยวน และสร้างงานให้แรงงานกว่า 60,000 คน ปัจจุบัน BYD สาขานครซีอาน ได้กลายเป็นสาขาหลัก (รองจากเมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่) มีกำลังการผลิตรถยนต์ 300,000 คัน/ปี โดยเป็นรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ถึง 5000 คัน

ในปี 2564 จีนมียอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานสะอาดสูงถึง 3.52 ล้านคัน (เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า) โดย BYD มียอดจำหน่าย 593,745 คัน (เพิ่มขึ้น 2.316 เท่า) จัดอยู่ในอันดับแรก ในขณะที่ Tesla มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 484,130 คัน ซึ่งจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์พลังงานสะอาด จึงเป็นที่คาดหมายว่า โครงการสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานสะอาดในนครซีอานของ BYD นอกจากจะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังขยายตัวแล้วยังจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของนครซีอานให้เข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

******************************

แหล่งที่อ้างอิง

  1. https://mp.weixin.qq.com/s/SidKE5RcrVf45LYESlIRuw
  2. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721810499552952182&wfr=spider&for=pc
  3. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1717295076046584641&wfr=spider

[1] BYD ย่อมาจาก “Build Your Dream” ก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยธุรกิจแรกเริ่มคือแบตเตอรี่มือถือ ก่อนจะเติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่มือถืออันดับ 2 ของโลก ต่อมาในปี 2545 บริษัท BYD ได้เข้าสู่ธุรกิจรถยนต์จากการซื้อบริษัทรถยนต์ Tsinchuan Automobile Co. Ltd. เข้ามาเป็นบริษัทลูก และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท BYD Auto Co., Ltd.

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม