Video Marketing บุกตลาด เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรกว่างซี

5 Jun 2019

ไฮไลท์

  • ชาวจีนมีความนิยมบริโภคลิ้นจี่เป็นอย่างมาก โดยเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมณฑลกวางตุ้ง มณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลไห่หนาน เป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่สำคัญของประเทศจีน โดยเฉพาะกว่างซีที่มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่มากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ
  • ลิ้นจี่ในจีนเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี สถานการณ์ลิ้นจี่ในปีนี้ พบว่า ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าลิ้นจี่ยังไม่มากนัก เนื่องจากปัญหาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นผลไม้ที่เน่าเสียง่าย ส่งผลให้ราคาลิ้นจี่ปีนี้พุ่งสูงขึ้น
  • Video Marketing เป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่ภาคการเกษตรกว่างซีเริ่มนำมาประยุกต์ใช้เพื่อขยายช่องทางการตลาด ขยายฐานลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

 

ในยุคที่ธุรกิจ eCommerce เติบโตแบบก้าวกระโดด กลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียวก่า Video Marketing เป็นอีกเครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญในการขยายช่องทางการค้าออนไลน์ ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

วันนี้ BIC ขอนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และเครื่องมือแก้จน กับเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล Video Marketing ในธุรกิจการค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ของอำเภอหลิงซานของกว่างซี

หลิงซาน (Ling Shan County/灵山县) เป็นอำเภอหนึ่งของเมืองชินโจว ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของกว่างซี เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่สำคัญ มีพื้นที่ปลูกผลไม้และปริมาณผลผลิตมากที่สุดในมณฑล และอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศจีน โดยเฉพาะลิ้นจี่

อำเภอแห่งนี้มีประวัติการปลูกลิ้นจี่ย้อนกลับไปไกลกว่าพันปีก่อนในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง อำเภอหลิงซานมีต้นลิ้นจี่อายุร้อยปีมากกว่า 1,500 ต้น และมีต้นลิ้นจี่โบราณที่อายุมากกว่า 1,500 ปีอยู่ด้วย

ปัจจุบัน อำเภอแห่งนี้มีพื้นที่เพาะปลูกลิ้นจี่มากถึง 4.12 แสนหมู่จีน หรือราว 1.72 แสนไร่ คาดการณ์ว่าผลผลิตลิ้นจี่ในปีนี้อยู่ที่ 1.1 แสนตัน มูลค่าการผลิต 700 ล้านหยวน นับเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑล จนได้รับการขนานนามเป็น แหล่งกำเนิดลิ้นจี่จีน

ปัจจุบัน ลิ้นจี่ของอำเภอหลิงซานได้ก่อรูปก่อร่างเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง ไปจนถึงการจัดจำหน่าย ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดย BIC ขอสรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมลิ้นจี่ของอำเภอหลิงซาน ดังนี้

  1. การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบผสมผสานระหว่างระบบออนไลน์กับออฟไลน์ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่
  2. การต่อยอดสินค้าแปรรูป อาทิ ไวน์ลิ้นจี่ น้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่ ลิ้นจี่กระป๋อง ลินจี่อบแห้ง และลิ้นจี่ไซเดอร์ (Lychee Cider) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า (โดยเฉพาะในบางปีที่ผลผลิตล้นตลาด ขายไม่ได้ราคา)
  1. การพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และฐานบ่มเพาะฝึกอบรมผู้ค้าออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการทำธุรกิจออนไลน์และดึงดูดธุรกิจสตาร์ทอัพให้เข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจร่วมกัน

ไฮไลท์ที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมลิ้นจี่ในอำเภอหลิงซาน ในยุคที่ทุกคนต่างเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทและช่วยสร้างมูลค่าการเติบโตในธุรกิจหลากหลายประเภท การเพาะปลูกลิ้นจี่ในอำเภอหลิงซานก็ได้ปรับตัวและเกาะเทรนด์เทคโนโลยีเพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรผ่านรูปแบบการทำ Video Marketing บนโลกออนไลน์

กลยุทธ์การตลาดที่เรียกว่า Video Marketing เป็นอย่างไร เข้าใจง่ายๆ ก็คือ กลยุทธ์ที่ใช้วิดีโอเป็นสื่อในการทำการตลาดออนไลน์ เพราะเป็นคอนเทนท์ที่เสพง่าย ใช้เวลาสั้น คลิปวิดีโอยิ่งน่าสนใจก็จะมีการแชร์ต่อมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่ช่วยดึงดูดลูกค้าผ่านโซเซียลมีเดียได้เป็นอย่างดี

กาน โหย่วฉิน (Gan Youqin/甘有琴) เธอเป็น Vlogger ชาวอำเภอหลิงซานที่มีผู้ติดตาม (follower) มากกว่าหนึ่งล้านคนในจีน เธอชอบถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายทอดวิถีชีวิตเกษตรกร ประสบการณ์การทำการเกษตร และแนวทางการทำการเกษตรลงใน Vlog ของเธอทุกวัน และใช้โซเซียลมีเดียเป็นช่องทางการจำหน่ายผลไม้ในบ้านเกิดของเธอ จากข้อมูลพบว่า Vlog ของเธอช่วยเกษตรกรในหมู่บ้านจำหน่ายผลไม้ได้กว่า 1.5 ล้านกิโลกรัม

จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจกับการนำเทคโนโลยีมาบริหารธุรกิจมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ภาคการเกษตรที่เริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจ และเป็นตัวอย่างที่ภาคการเกษตรไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างเพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
รูปประกอบ www.pexels.com

E-commerceVideo Marketingธุรกิจแบบผสมผสานเครื่องมือแก้จนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน