จีน – อิสราเอล ร่วมกันก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมในเขตผู่ถัว เซี่ยงไฮ้

24 Dec 2019

The China-Israel Innovation Hub (Shanghai)

The China-Israel Innovation Hub (Shanghai)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เขตผู่ถัว ประกาศจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรม China-Israel Innovation Hub ประจำนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของเซี่ยงไฮ้และส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและอิสราเอล โดยตั้งเป้าดึงดูดบริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจำนวน 60 บริษัทจากทั่วโลกภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเยือนอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ของนายหวัง ฉีซาน (Wang Qishan) รองประธานาธิบดีจีน โดยได้ลงนามความร่วมมือเรื่องศูนย์นวัตกรรม “China-Israel Innovation Hub” ภายใต้แผนปฏิบัติการ 4 ปี (ปี 2561 – 2564)

ศูนย์นวัตกรรมฯ ตั้งอยู่ในเมืองอัจฉริยะเถาผู่ (Taopu Smart City) เขตผู่ถัว โดยเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเขตธุรกิจชั้นสูง อาทิ เทคโนโลยีล่าสุด สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ซึ่งคาดว่าการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมฯ จะช่วยยกระดับพื้นที่เถาผู่ให้เทียบเท่ากับเมืองเทคโนโลยีจางเจียงในเขตผู่ตงที่เป็นพื้นที่หลักของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในเซี่ยงไฮ้

การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมฯ ในช่วงแรกได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีพื้นที่รวม 7,500 ตร.ม. สำหรับการจัดนิทรรศการและศูนย์บริการ สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยระยะต่อไปโครงการจะขยายพื้นที่เพิ่มอีก 60,000 ตร.ม. ในปี 2564 ทั้งนี้ เขตผู่ถัว นครเซี่ยงไฮ้ ได้ก่อตั้งสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาในศูนย์ฯ เพื่อดึงดูดบริษัทด้านนวัตกรรมและคุ้มครองทรัพทย์สินทางปัญญาของบริษัทเหล่านั้น โดยสำนักงานฯ จะร่วมกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเซี่ยงไฮ้ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร และบริการการยื่นคำร้องขอ นอกจากนี้ เขตผู่ถัวยังได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการลงทุน มูลค่า 21.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจภายในศูนย์ฯ และส่งเสริมการนำผลวิจัยไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์

เขตผู่ถัว ตั้งเป้าที่จะสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และเมืองอัจฉริยะระดับสากล นอกจากนี้ เพื่อผลักดันบริษัทฯ ภายในศูนย์ฯ เขตผู่ถัวจะเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ พัฒนาย่านการค้า ที่พักอาศัย การศึกษา บริการด้านการแพทย์ และศูนย์ระบบนิเวศและชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขตฯ รวมถึงจะร่วมมือเชิงลึกกับมหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยต่าง ๆ อาทิ East China Normal University, Chinese Academy of Sciences, Weizmann research center, University of Haifa, และ Hebrew University เป็นต้น

 

 

จัดทำโดย: น.ส. พรฤทัย ศักดิ์สกุลพรชัย /ศูนย์ BIC ณ นครเซี่ยงไฮ้
อ้างอิง : Shine.cn หัวข้อ “China-Israel Innovation Hub marks a milestone in scientific research” วันที่ 6 ธ.ค. 62

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน