6 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมในมณฑลฝูเจี้ยนติดอันดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง 100 อันดับแรกของจีน

26 Apr 2024

เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2567 สมาคมวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจเอกชนของจีนออก “รายงานการวิจัยคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเศรษฐกิจธุรกิจเอกชนของจีนประจำปี 2567” ซึ่งมีการระบุรายชื่ออันดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง 100 อันดับแรกของจีน จากคลัสเตอร์อุตสาหกรรมภาคเอกชนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้หลักการประเมินผลใน 5 มิติ ได้แก่ ความสามารถด้านนวัตกรรม ศักยภาพในการพัฒนา การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สีเขียวและคาร์บอนต่ำ และระดับการเปิดกว้าง ในจำนวนนี้ มี 6 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมในมณฑลฝูเจี้ยนได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่

พื้นที่/เมืองประเภทคลัสเตอร์อุตสาหกรรมจำนวน
เมืองเฉวียนโจวคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า และเสื้อผ้า3
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องจักร
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน
เมืองเซี่ยเหมินคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์1
นครฝูโจวคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม1
เมืองหนิงเต๋อคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงาน1

ปัจจุบัน ภาคเอกชนกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจจีนให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยเฉพาะมณฑลที่มีความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของจีน เช่น มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลฝูเจี้ยน ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ การยกระดับอุตสาหกรรม และการพัฒนากำลังการผลิตใหม่ ๆ

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมของฝูเจี้ยนมีความแข็งแกร่ง คือ การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของภาครัฐ โดยมุ่งเน้น “การพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน” ซึ่งมีวิสาหกิจเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ และภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้วิสาหกิจเอกชนก้าวออกไปลงทุนนอกมณฑลและในต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ฝูเจี้ยน ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับไทยในการดึงดูดวิสาหกิจดังกล่าวเข้ามาลงทุนในไทยและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับวิสาหกิจสาขาที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน      

แหล่งอ้างอิง https://fjnews.fjsen.com/2024-03/25/content_31545777.htm

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน