2 เดือนแรกของปี 2563 หูหนานนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเท่าตัว

10 Apr 2020

ศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลว่า ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มณฑลหูหนานได้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่ารวม 3,620 ล้านหยวน คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

คู่ค้าสำคัญที่หูหนานนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม APEC มีสัดส่วนนำเข้าถึงร้อยละ 65.4 มีมูลค่าคิดเป็น 2,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.5 รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่นซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.2 และนิวซีแลนด์ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 14.6

สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่หูหนานนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร สุรา ยาสูบ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกัน 2,570 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.1 ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าของการนำเข้าเนื้อสัตว์ถึง 1,240 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8 เท่า รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่า 480 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.1 เท่า ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าการนำเข้าขยายตัวสูงที่สุด ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มมูลค่า 140 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.1 เท่า รองลงมา ได้แก่ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมูลค่า 240 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.8 เท่า

ศุลกากรนครฉางซาได้วิเคราะห์สาเหตุที่หูหนานมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวหูหนาน โดยเฉพาะเมื่อปี 2562 ที่จีนได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด ชาวหูหนานจึงหันมาใส่ใจกับความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ความนิยมในสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมงจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ปัจจุบัน อาหารและสินค้าประเภทของขวัญที่นำเข้าจากต่างประเทศได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นของชาวหูหนานในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนไปแล้ว ตลอดจนการขยายตัวของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนในจีน ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้สนับสนุนการจัดตั้งเขตนำร่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนในหลายเมือง
ทั่วประเทศ โดยสำหรับมณฑลหูหนานเอง ขณะนี้นครฉางซา เมืองเหิงหยาง และเมืองเยว่หยาง เป็น 3 เมืองของมณฑลที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นเขตนำร่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนระดับชาติของจีน  ทั้งนี้ นับแต่สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในหูหนานเริ่มคลี่คลาย มูลค่าซื้อขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนโดยเฉลี่ยต่อวันในมณฑลของปี 2563 ได้สูงกว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของปี 2562 แล้ว

ที่มา: http://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/zwdt/202004/t20200403_11870402.html

หูหนาน นำเข้าส่งออก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน