“เมืองเป่ยไห่” ดูดเม็ดเงินลงทุน 2.99 แสนล้านหยวน

11 May 2020

 

 

ไม่นานมานี้ เมืองเป๋ยไห่ (Beihai City) ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประสบความสำเร็จในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ 5 ราย คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 2.99 แสนล้านหยวน ครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษแบบครบวงจร ดังนี้

  1. โครงการฐานอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของกลุ่มบริษัท East Hope Group (东方希望集团) ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ได้แก่ สวนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ประเภท Fine Chemicals ห่วงโซ่อุตสาหกรรมวัสดุโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังการผลิตปีละ 30 กิกะวัตต์ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม ห่วงโซ่อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และฐานอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สุกรสมัยใหม่ ซึ่งใช้เม็ดเงินการลงทุน 1.54 แสนล้านหยวน โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการผลิตได้ปีละ 2.55 แสนล้านหยวน และสร้างเม็ดเงินภาษีได้ปีละ 63,300 ล้านหยวน
  2. โครงการอุตสาหกรรมวัสดุเคมีสมัยใหม่ของกลุ่มบริษัท Unied-Strength (Honggong) Group (香港众诚能源集团) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมท่าเรือเถี่ยซาน ประกอบด้วยฐานการผลิตวัสดุตั้งต้น ศูนย์คอมพาวด์วัสดุสมัยใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุสมัยใหม่ และเขตที่พักอาศัยของพนักงาน การลงทุนแบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟสแรก ใช้เม็ดเงินลงทุน 29,000 ล้านหยวน มีกำลังการผลิตวัสดุเคมีสมัยใหม่ปีละ 2 ล้านตัน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 และเฟส 2 ซึ่งคาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุน 34,000 ล้านหยวน และมีกำลังการผลิตปีละ 2.4 ล้านตัน ทั้งนี้ คาดว่าจะสร้างมูลค่าการผลิตได้ปีละ 50,000 ล้านหยวน และสร้างเม็ดเงินภาษีได้ปีละ 5,000 ล้านหยวน
  3. โครงการธุรกิจสุขภาพเมืองเป่ยไห่ของกลุ่มบริษัท Beijing Zhonghao Zhida Investment Group (北京中昊智达投资集团) ประกอบด้วยย่านการแพทย์และสุขภาพนานาชาติเมืองเป๋ยไห่ การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพเมืองเป๋ยไห่ และการจัดฟอรัมด้านสุขภาพ(นานาชาติ)เมืองเป๋ยไห่ ใช้เม็ดเงินลงทุน 50,000 ล้านหยวน
  4. โครงการอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษแบบครบวงจรของบริษัท Asia Symbol (Guangdong) Paper Co., Ltd (亚太森博(广东)纸业有限公司) ในท่าเรือเถี่ยซาน ประกอบด้วยโครงการผลิตเยื่อกระดาษ 1 ล้านตันและกระดาษคุณภาพสูง 2 ล้านตัน ใช้เม็ดเงินลงทุน 20,000 ล้านหยวน โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการผลิตได้ปีละ 12,000 ล้านหยวน และสร้างเม็ดเงินภาษีได้ปีละ 1,500 ล้านหยวน
  5. โครงการการผลิตกระจกและปรับปรุงสายการผลิตเคมีจากเกลือแบบดั้งเดิมของกลุ่มบริษัท Henan Jinshan Huagong Group (河南金山化工集团) ในเขตอุตสาหกรรมท่าเรือเถี่ยซาน ใช้เม็ดเงินลงทุน 12,500 ล้านหยวน กำลังการผลิตด่างด้วยกระบวนการ combined-soda 3 ล้านตัน และแอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride) 3.3 ล้านตัน โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าการผลิตปีละ 7,500 ล้านหยวน และสร้างเม็ดเงินภาษีได้ปีละ 800 ล้านหยวน

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมืองเป๋ยไห่ เป็น 1 ใน 3 เมืองท่าสำคัญที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (อ่าวตังเกี๋ย) ติดกับมณฑลกวางตุ้ง มีท่าเรือสำคัญ คือ ท่าเรือเที่ยซาน (Tieshan Port) และมีบทบาทสำคัญด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าไอทีเพื่อการส่งออก (เขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเมืองเป๋ยไห่) และเป็นฐานพลังงานปิโตรเลียมที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศจีน

ปี 2562 เมืองเป๋ยไห่เป็นจุดหมายการลงทุนลำดับที่ 5 ของมณฑล มีเม็ดเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศรวม 113.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 221%

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
ภาพประกอบ www.freepik.com

อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษแบบครบวงจรอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกอุตสาหกรรมวัสดุใหม่อ่าวตังเกี๋ยเมืองเป๋ยไห่อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพAmmonium ChlorideBeihai CityCircular EconomyTieshan Port

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน