เมืองเซี่ยเหมินออกแผนปฏิบัติการส่งเสริมความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ปี 2566

26 Oct 2023

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปี 2566 คณะกรรมการการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมิน ศุลกากรเมืองเซี่ยเหมิน และสำนักงานบริหารท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินร่วมประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริมความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ปี 2566 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

4.1 ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านท่าเรือเซี่ยเหมินสู่ระบบดิจิทัล โดยจะเร่งส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการท่าเรือเซี่ยเหมิน ด้วยเทคโนโลยี Blockchain IT 5G Big Data IoT Cloud Computing ระบบดาวเทียม ฯลฯ อาทิ การใช้ระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) รถยนต์ไร้คนขับ โดรน และการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบดิจิทัล ปัจจุบัน ท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าที่เข้าเทียบท่าได้เต็มอัตราร้อยละ 100 (ไม่ต้องรอคิวเข้าเทียบท่า) และท่าเรือเซี่ยเหมินเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์ 14 ล้านตู้มาตรฐาน ภายในปี 2568

4.2 พัฒนาช่องทางอีคอมเมิรซ์ข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่ โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของเมืองเซี่ยเหมิน ผ่านการจัดตั้งพื้นที่ทดลองการค้า  อีคอมเมิรซ์ข้ามพรมแดน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานนิทรรศการ China Xiamen International Cross-border E-commerce Expo เป็นต้น ปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้กว่า 4.6 แสนล้านหยวน เติบโตร้อยละ 8.2

4.3 การขยายช่องทางโลจิสติกส์ อาทิ การพัฒนาการขนส่งแบบผสมผสานท่าเรือและรถไฟ เพื่อขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็วและสะดวก การเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเล RCEP ใหม่ ๆ การเพิ่มเส้นทางการบินไปยัง อาทิ ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และสหรัฐฯ และการเปิดเส้นทาง China-Europe อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบเร่งด่วน รวมทั้งเร่งการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเก็บภาษีนำเข้าทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การยกเว้นการติดฉลากสินค้าภาษาจีนสำหรับสินค้าบางประเภท และการผ่อนปรนในการยื่นใบอนุญาตทางสุขอนามัยสำหรับสินค้าบางประเภท เป็นต้น เพื่อช่วยลดความยุ่งยาก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินเอกสารต่าง ๆ ด้านพิธีการศุลกากรมากขึ้น

4.4 การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร หน่วยงานศุลกากรของฝูเจี้ยนจะเร่งส่งเสริมให้ สถานประกอบการขอรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน Authorized Economic Operator (AEO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรและความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน ศุลกากรจีนได้ทำความตกลงยอมรับมาตรฐาน AEO ร่วมกันกับ 48 ประเทศและดินแดนใน 22 กลุ่มเศรษฐกิจแล้ว รวมถึงไทยในฐานะสมาชิกองค์การศุลกากรโลก (WCO) ที่ได้รับนโยบายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ ในปี 2565 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการค้าต่างประเทศเท่ากับ 9.23 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สูงเป็นอันดับ 8 ของจีน ในจำนวนนี้ อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมียอดขาย 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของทั้งเมือง     ดังนั้น ไทยจึงควรติดตามทิศทางการกำหนดนโยบาย/มาตรการการอำนวยความสะดวกด้านค้าต่างระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาโอกาสและลู่ทางในการเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้นได้

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/7785.htmlhttp://fjnews.fjsen.com/2023-07/03/content_31352010.htm

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน