เมืองผู่เถียน – เมืองแห่งรองเท้าของจีน มุ่งขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมรองเท้า

13 Aug 2021

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

อุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าเป็นหนึ่งในอุตสาหรรมที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองผู่เถียน โดยผู่เถียนเป็นฐานการผลิตรองเท้ากีฬาและชิ้นส่วนประกอบของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมาก อาทิ บริษัท Nike Adidas Fila อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองผู่เถียนมีความพยามที่จะยกระดับอุตสาหกรรมรองเท้า โดยมุ่งเน้นการวิจัยและใช้เทคโนโลยี AI ในการออกแบบและผลิตรองเท้า สนับสนุนการสร้างแบรนด์ของตนเองภายใต้เครื่องหมายการค้า “รองเท้าผู่เถียน” เพื่อเปลี่ยนผ่านจากการเป็นฐานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) สู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าผลิตภายใต้ตราสินค้าของตนเอง (OBM) โดยใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมรองเท้าดั้งเดิมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 รัฐบาลผู่เถียนได้จัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรมรองเท้ากว่า 3 พันล้านหยวน เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Zhongxielian ที่จะบูรณาการข้อมูลการผลิต โลจิสติกส์และการซื้อ/ขาย บนแพลตฟอร์มเดียว โดยมีวิสาหกิจจากทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่งเข้าร่วม มีมูลค่าการค้าสะสมแล้วกว่า 1.1 หมื่นล้านหยวน ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวจะสามารถประหยัดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 5 และเพิ่มยอดการสั่งซื้อขึ้นร้อยละ 15 ปัจจุบัน เมืองผู่เถียน มีกำลังการผลิตรองเท้ากว่า 1.26 พันล้านคู่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรองเท้าของทั้งมณฑลและร้อยละ 10 ของการผลิตรองเท้าทั้งประเทศ มีมูลค่ารวมการผลิตรองเท้ากว่า 1 แสนล้านหยวน

ศูนย์ BIC ขอเพิ่มเติมว่า  การจัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรมร้องเท้าผู่เถียน เป็นส่วนนึงของความพยามของรัฐบาลผู่เถียนที่จะยกระดับอุตสาหกรรมรองเท้า สำหรับไทย ขณะที่อุตสาหกรรมรองเท้าของไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนการผลิตถูกกว่า นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าของผู่เถียนที่เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการออกแบบรองเท้า ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรองเท้า เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ไทยสามารถศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบและดีไซน์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้โภค อันจะช่วยยกระดับศักยภาพในการแข่งขันได้

แหล่งอ้างอิง http://www.cinic.org.cn/xy/fj/1120609.html

http://www.fj.chinanews.com/news/fj_sjkfj/2021/2021-03-12/481459.html

http://fj.people.com.cn/n2/2020/0810/c181466-34215551.html

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน