เปิดร้านอาหารที่ปักกิ่งต้องรู้! ระเบียบความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่บังคับใช้ 1 เม.ย. นี้

6 Mar 2013

เมื่อปลายปี 2555 กรุงปักกิ่งได้อนุมัติ “กฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร” ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 56 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว กรมสาธารณสุขของกรุงปักกิ่งได้ออกหนังสือ 7 ฉบับประกอบการดำเนินงาน และเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยหนังสือ 7 ฉบับนี้ครอบคลุมระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร การควบคุมดูแลตลาดกลางคืน การควบคุมกิจการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงบทลงโทษต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ตามกฎระเบียบที่เพิ่งประกาศนี้ กรุงปักกิ่งจะมีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการเผยแพร่รายชื่อร้านอาหารที่ได้รับใบอนุญาตและรายชื่อร้านอาหารที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ร้านอาหารถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ที่รับผิดชอบนั้นจะไม่สามารถประกอบกิจการร้านอาหารเป็นระยะเวลา 5 ปีหลังจากวันที่มีคำตัดสินลงโทษ

ข้อระเบียบเกี่ยวกับโรงอาหารในโรงเรียนและสถานที่ก่อสร้าง

หลังจากมีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเป็นทางการ ร้านอาหารขนาดเล็กและร้านขายของทานเล่นจะถูกกำหนดให้มีพื้นที่ของร้านระหว่าง 30 – 100 ตารางเมตร โดยร้านอาหารที่มีพื้นที่ 30– 50 ตารางเมตร สามารถประกอบกิจการอาหารที่ใช้วิธีการปรุงง่าย ๆ ได้เท่านั้น สำหรับโรงอาหารในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม และโรงเรียนวิชาชีพจะไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการอาหารประเภท Cold Dish อาหารทะเลสด และขนมเค้กที่ตกแต่งสวยงาม เป็นต้น นอกจากนี้ กฎระเบียบฯ ยังกำหนดห้ามโรงอาหารในสถานที่ก่อสร้างประกอบอาหารประเภท Cold Dish

ตลาดกลางคืนต้องห่างจากสถานศึกษา

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารในตลาดกลางคืนของกรุงปักกิ่งกำหนดว่า สถานที่จัดตลาดกลางคืนจะต้องห่างจากแหล่งมลพิษอย่างน้อย 25 เมตร และต้องห่างจากสถานศึกษาอย่างน้อย 200 เมตร อีกทั้งกำหนดว่า ห้ามผู้ขายอาหารในตลาดกลางคืนประกอบและจำหน่ายอาหารประเภท Cold Dish ขนมเค้กที่ตกแต่งสวยงาม และอาหารทะเลสด เป็นต้น ขณะเดียวกัน พื้นที่ปรุงอาหารของผู้ประกอบอาหารต้องไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร และต้องมีอุปกรณ์ล้างมือและอุปกรณ์ล้างจานถูกต้องตามสุขลักษณะ นอกจากนี้ พนักงานให้บริการต้องใส่ชุดทำงานและหมวกอย่างเรียบร้อย และห้ามใส่แหวน ทาเล็บ เป็นต้น

คุมเข้มผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตามกฎระเบียบฉบับใหม่นี้ ห้ามผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใกล้สถานที่ประกอบอาหาร และห้ามการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบปล่อย ขณะเดียวกัน ห้ามผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวดังกล่าว จัดซื้อสัตว์เลี้ยงที่ตายด้วยโรคหรือตายเพราะถูกวางยาพิษมาทำเป็นอาหาร นอกจากนี้ ยังห้ามใช้ผักป่าที่มีพิษ และห้ามปรุงผักต่าง ๆ ที่ลูกค้าเก็บมาจากป่า

การประกาศลงโทษร้านอาหารที่มีการกระทำผิดร้ายแรง

สำหรับร้านอาหารที่มีการกระทำผิดอย่างร้ายแรง กรมสาธารณสุขจะส่งหนังสือประกาศการลงโทษไปยังร้านอาหารที่ทำผิดภายใน 7 วันตั้งแต่วันที่ตัดสินลงโทษ โดยจะบังคับให้ร้านอาหารนั้นปิดประกาศในที่ที่สังเกตได้ง่ายของร้าน และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้ ร้านอาหารไทยต่าง ๆ ที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง ควรเตรียมศึกษาและรับมือกับกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของอาหารที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน