เขตไห่ชางของเมืองเซี่ยเหมินดึงดูดวิสาหกิจผลิตแว่นตา สร้างฐานอุตสาหกรรมการผลิตแว่นตาอัจฉริยะ

21 May 2024

เมืองเซี่ยเหมินถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและส่งออกแว่นตาที่สำคัญของจีน โดยล่าสุดบริษัทรัฐวิสาหกิจ Xiamen Light Industry Group ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมเบา (Light Industry)[1] และวีดิทัศน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมซินหยางเขตไห่ชาง เมืองเซี่ยเหมิน ด้วยเงินลงทุนกว่า 4 ร้อยล้านหยวน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 81 ไร่

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแว่นตา/เทคโนโลยีทัศนวิสัยที่ล้ำสมัย โดยได้ดึงดูดวิสาหกิจการผลิตแว่นตาและเลนส์ชั้นนำมาลงทุน อาทิ บริษัท Xiamen Careyou Optical บริษัท Shangsheng Optics บริษัท Xiamen Yarui Optical และบริษัท Shangsheng Optics ซึ่งคาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567 จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแว่นตาของเมืองเซี่ยเหมิน

จากสถิติของกรมศุลกากรของเมืองเซี่ยเหมิน ในไตรมาสแรกของปี 2567 เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการส่งออกแว่นตากับกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI ทั้งหมด 1.2 ร้อยล้านยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.04 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีมูลค่าการส่งออกกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม 57 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 242.93  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อีกทั้งวิสาหกิจที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ  มีมูลค่าการส่งออกรวม 1.6 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.27 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า    ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแว่นตาของเมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น จากปัจจัยเกื้อหนุนจากภาครัฐ อาทิ นโยบายลดภาษี/ต้นทุนการผลิตแก่วิสาหกิจการผลิตแว่นตา มาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรซึ่งช่วยย่นระยะเวลาการส่งออกสินค้ารวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ RECP โดยเมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายสร้างเขตไห่ชางเป็นฐานการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมแว่นตาระดับโลก

   แหล่งอ้างอิง https://epaper.xmrb.com/xmrb/pc/con/202404/19/content_22552.html

https://epaper.xmrb.com/xmrb/pc/con/202404/27/content_23477.html


[1] อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องใช้ทุนมากนัก หรืออุตสากรรมผลิตสิ่งของเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และอาหาร

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน