อนุมัติให้ท่าเรือกุ้ยก่างของกว่างซีนำเข้าธัญพืชแล้ว

23 May 2019

ไฮไลท์

  • ท่าเรือแม่น้ำกุ้ยก่างได้รับอนุมัติให้เป็น “พื้นที่กำกับดูแลเฉพาะการนำเข้าธัญพืช” หรือด่านนำเข้าธัญพืชจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่ต้องอาศัยด่านในมณฑลกวางตุ้งเพื่อนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาโดยตลอด
  • ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ แอลกอฮอล์(เหล้าขาว) และน้ำมันพืชในเมืองกุ้ยก่างและพื้นที่ข้างเคียงมีความต้องการใช้วัตถุดิบเกษตรในกลุ่มธัญพืชเป็นจำนวนมากเพื่อการแปรรูปภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ และมันสำปะหลังแห้ง

 

สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนอนุมัติให้ท่าเรือแม่น้ำกุ้ยก่างเป็น “พื้นที่กำกับดูแลเฉพาะการนำเข้าธัญพืช” (ด่านนำเข้าธัญพืช) ซึ่งมีนัยสำคัญว่า ท่าเรือแห่งนี้สามารถนำเข้าธัญพืชจากต่างประเทศได้อย่างเป็นทางการแล้ว โดยเฉพาะข้าวสาลี (wheat) ข้าวฟ่าง (sorghum) และข้าวโพด

“พื้นที่กำกับดูแลเฉพาะการนำเข้าธัญพืช” (รวมถึงข้าว) เป็นมาตรการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากโรคและแมลงศัตรูพืชที่มากับพืชที่นำเข้ามาในประเทศจีน กล่าวคือ ด่านที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการนำเข้าจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนจะไม่สามารถนำเข้าธัญพืชจากต่างประเทศได้ (มาตรการดังกล่าวยังใช้กับการนำเข้าผลไม้สด และเนื้อสัตว์ด้วย)

เมืองกุ้ยก่าง (Guigang city/贵港市) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของกว่างซี (ติดมณฑลกวางตุ้ง) เป็นที่ตั้งของท่าเรือแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของมณฑล ซึ่งกำลังทวีบทบาทสำคัญในระบบงานขนส่งและโลจิสติกส์ทางแม่น้ำ โดยสามารถเชื่อมไปยังพื้นที่ตอนในของกว่างซีและออกสู่ทะเลที่ปากแม่น้ำเพิร์ลในมณฑลกวางตุ้ง

เมืองแห่งนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่น่าจับตาของกว่างซี หากมองเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร พบว่า หลายปีมานี้ เมืองกุ้ยก่างและพื้นที่ข้างเคียงมีความต้องการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในปริมาณมากเพื่อการแปรรูปในธุรกิจอาหารสัตว์ แอลกอฮอล์(เหล้าขาว) และน้ำมันพืช

ระหว่างปี 2559-2561 ด่านกุ้ยก่างมีการนำเข้าธัญพืชจากเวียดนาม ยูเครน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย รวมกว่า 2.75 ล้านตัน (โดยกระจายบางส่วนเพื่อป้อนโรงงานในเมืองรอบข้าง) อาทิ ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ และมันสำปะหลังแห้ง โดยนำเข้าผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งภาคธุรกิจต้องรับภาระต้นทุนสูง

ดังนั้น การได้รับการอนุมัติให้นำเข้าธัญพืชจากต่างประเทศในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยรวม ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ผลักดันการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของเมืองกุ้ยก่าง สนับสนุนการบริการด้านโลจิสติกส์ที่สะดวกรวดเร็วให้กับภาคธุรกิจในเมืองกุ้ยก่างและพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งสร้างทางเลือกและขยายตลาดนำเข้าให้กับภาคธุรกิจอีกด้วย

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新社) ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
แหล่งภาพ www.pixabay.com

 

โลจิสติกส์ธัญพืชการนำเข้าธัญพืช

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน