“หม่อน+ไหม” อุตสาหกรรมดาวเด่นของกว่างซี โอกาสของผู้ประกอบการไทย

11 Jul 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกว่างซีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากกระแสการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออก

กว่างซีมีผลผลิตรังไหมมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 8 ปีซ้อน ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี 3.15 แสนตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งประเทศ

พื้นที่ที่มีศักยภาพในกว่างซีกระจายตัวอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของมณฑล (เมืองเหอฉือ นครหนานหนิง เมืองหลายปิน เมืองหลิ่วโจ เมืองกุ้ยก่าง และเมืองไป่เซ่อ) มีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวม 853,400 คน จากข้อมูลพบว่า ปีก่อน เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยคนละ 3,167 หยวน

อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกว่างซีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 13 ปีก่อน (ปี 43) จนถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวสร้างสถิติสูงสุดระดับประเทศหลายรายการ อาทิ พื้นที่ปลูกหม่อน ผลผลิตรังไหม ปริมาณการเลี้ยงตัวไหม ปริมาณผลผลิตต่อหน่วย ปริมาณการผลิตเส้นไหมดิบ ปริมาณการผลิตเห็ดซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้จากกิ่งหม่อน และรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม

นักวิชาการคาดการณ์ว่า ปีนี้ อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกว่างซีจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ได้ผลผลิตรังไหมราว 3.2 แสนตัน ได้ผลผลิตเส้นไหมดิบ 30,000 ตัน เกษตรกรจะมีรายได้รวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านหยวน และสร้างมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมไหมเกินกว่า 13,000 ล้านหยวน

สาเหตุที่เกษตรกรหันมาให้ความสนใจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูกอ้อย เนื่องจากได้มูลค่าผลผลิตต่อหน่วยสูงกว่าการปลูกอ้อย 2.28 เท่า รายได้ในรูปเงินสดสูงกว่าการปลูกอ้อย 3.44 เท่า

นอกจากนี้ สถานการณ์ตลาดของรังไหมและเส้นไหมอยู่ในเกณฑ์ดี ราคารับซื้อปรับตัวสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกษตรกรหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมากขึ้น

นักวิชาการ ชี้ว่า อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกว่างซียังมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กว่างซีจำเป็นต้องปรับปรุงและขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เกิดความสมบูรณ์เสียก่อน

เนื่องจากอุตสาหกรรมฯ ในกว่างซีเน้นการผลิตวัตถุดิบขั้นต้น (อุตสาหกรรมต้นน้ำ) ขาดแคลนในส่วนของการแปรรูป (อุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ) ดังนั้น จึงมีช่องว่างในการพัฒนาได้อีกมาก

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในส่วนของผลิตผลพลอยได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เช่น การเพาะเห็ดจากกิ่งหม่อน ปี 55 กว่างซีเพาะเห็ดจากกิ่งหม่อน 100 ล้านท่อน ได้ผลผลิตเห็ดกว่า 40,000 ตัน สร้างมูลค่าการผลิตราว 440 ล้านหยวน

อย่างไรก็ดี พบว่า การใช้ประโยชน์จากกิ่งหม่อนเพื่อเพาะเห็ดคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของปริมาณกิ่งหม่อนทั้งหมดเท่านั้น โดยปีหนึ่งๆ กว่างซีมีปริมาณผลผลิตกิ่งหม่อน 2.5 ล้านตัน (เท่ากับพื้นที่ป่าไม้ 1.04 แสนไร่)

ผลิตผลพลอยได้จากการอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีในส่วนของผลิตพลังงานไฟฟ้า (จากการเผากิ่งหม่อน) และการผลิตปุ๋ยจากมูลไหมและเศษขี้เถ้าของกิ่งหม่อนที่ใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

จึงกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตัวจริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจสิ่งทอดันราคารังไหมในกว่างซีปรับตัวขึ้น (31 พ.ค. 2556)

ฮุยเรฮุย!!! กว่างซีเข็นธุรกิจหม่อนไหม ส่งเสริมรายได้เกษตรกร (07 ม.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน