ส่องพัฒนาการช่วง 3 ปีของเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนาน

2 Nov 2023

สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนานมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวม 114,579 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.3 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของทั้งมณฑล

เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนานเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 แบ่งเป็นพื้นที่ย่อย 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ย่อยนครฉางซา พื้นที่ย่อยเมืองเยว่หยาง และพื้นที่ย่อยเมืองเชินโจว โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น (1) จุดศูนย์รวม (Cluster) อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงระดับโลก (2) ระเบียงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี และเขต GBA (3) พื้นที่นำร่องสำหรับความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและการค้าจีน-แอฟริกา และ (4) ผู้นำในการเปิดกว้างพื้นที่ตอนในของจีนสู่ภายนอก

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีของการดำเนินงานที่ผ่านมา เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนานมีบริษัทจดทะเบียนใหม่ในเขตฯ แล้วรวมกว่า 34,000 ราย และจนถึงเดือนกรกฎาคม 2566 มีโครงการลงทุนใหม่ที่สำคัญรวมสะสม 327 โครงการ มูลค่าการลงทุน 513,861 ล้านหยวน และสามารถดึงดูดเงินลงทุนจริงจากต่างประเทศรวม 753 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่ผ่านมา พื้นที่ย่อยทั้งสามเขตต่างพัฒนาจุดเด่นของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยพื้นที่ย่อยนครฉางซามุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นเขตอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงระดับโลก รวมถึงบ่มเพาะบริษัทสาธิตการผลิตอัจฉริยะระดับประเทศ 21 แห่ง โรงงาน “5G+อินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Internet)” ที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน 6 แห่ง และเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมโดดเด่นของนครฉางซา เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของสนามบิน อุตสาหกรรมการเพาะปลูกทันสมัย และการจัดนิทรรศการนานาชาติ ในส่วนของพื้นที่ย่อยเมืองเยว่หยางได้เร่งพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากท่าเรือ ดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เร่งขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงเร่งพัฒนาการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสำคัญ เช่น รถยนต์ ธัญพืช และยางพารา สำหรับพื้นที่ย่อยเมืองเชินโจวได้ส่งเสริมให้เป็นเขตสาธิตการพัฒนานวัตกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-ferrous Metal) โดยในปี 2565 เขตพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติเมืองเชินโจวได้รับเลือกเป็น “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มีรูปแบบนวัตกรรมอันทันสมัยระดับประเทศ” แห่งแรกของเมืองเชินโจว

ขณะเดียวกัน เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนานยังมีส่วนสนับสนุนการค้าระหว่างมณฑลหูหนานและกลุ่มประเทศแอฟริกาให้เติบโตมากขึ้น โดยที่ผ่านมา มณฑลหูหนานได้จัดงานนิทรรศการเศรษฐกิจและการค้าจีน-แอฟริกามาแล้วรวม 3 ครั้ง รวมถึงจัดตั้งเขตนำร่องความร่วมมือเชิงลึกด้านการค้าและเศรษฐกิจจีน-แอฟริกา และศูนย์เงินหยวนข้ามพรมแดนจีน-แอฟริกา นอกจากนี้ หูหนานยังเป็นมณฑลที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกาที่คึกคักที่สุดอีกหนึ่งแห่งของจีน มูลค่าการนําเข้าและส่งออกกับแอฟริกาในช่วงสามปีที่ผ่านมาเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 31.6 ต่อปี ยังคงสูงติดลำดับที่ 8 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน

ในด้านการขนส่ง เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนานได้เร่งพัฒนาให้เขตฯ กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในระดับนานาชาติ และมีส่วนสนับสนุนให้มณฑลหูหนานกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2565 มณฑลหูหนานขนส่งสินค้าด้วยรถไฟฉางซา-ยุโรปรวม 1,020 ขบวน ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัวนครฉางซาทยอยเปิดเที่ยวบินคาร์โก้ระหว่างประเทศรวม 17 เส้นทาง และด่านท่าเรือเฉิงหลิงจีของเมืองเยว่หยาง
มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ (ขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต) เข้า-ออกเพิ่มขึ้นแตะระดับล้านตู้ต่อปี

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/20230930/3f68786651e549d6beb9c3313113055e/c.html
http://www.hn.xinhuanet.com/20230914/8d214fe2df80453fb599f919eabac034/c.html

หูหนาน เขตการค้าเสรี

kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน