รัฐบาลยูนนานประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

2 Sep 2019

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข “จุดบอด” “ความเจ็บปวด” และ “ความยากลำบาก” ในการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ” ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้น และยกระดับการบริการการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายระดับชาติในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย โดยมีอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่

1) อุตสาหกรรมสำคัญ 8 สาขา ได้แก่ ยาชีวภาพและสุขภาพ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์สมัยใหม่ เกษตรที่ราบสูงสมัยใหม่ วัตถุดิบใหม่ การผลิตอุปกรณ์ทันสมัย  การผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค

2) อุตสาหกรรมสีเขียว ได้แก่ อาหารสีเขียว (Green Food) พลังงานสีเขียว (Green Energy) และจุดหมายปลายทางรักษ์สุขภาพ (Healthy Lifestyle Destination)

3) เศรษฐกิจดิจิทัล

4) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติลงทุน 100 % ได้แก่  การผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ และการผลิตยานยนต์พิเศษ

5) อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การผลิตส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ การก่อสร้างและการดำเนินงานสถานีเติมแก๊ซสำหรับรถยนต์ การสร้างและดำเนินงานสถานีเติมน้ำมันลักษณะเฟรนไชส์ การแปรรูปเชิงลึกโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสารสกัดความหอมจากธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตยาชีวภาพ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติรูปแบบใหม่ การพัฒนาและผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่  การผลิตระบบสัมผัส Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์ร่วมทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทฟิวเจอร์ส (Futures company) และบริษัทประกันชีวิต

สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้ดีขึ้น และยกระดับการบริการการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลมณฑลยูนนานจะดำเนินมาตรการลด “จุดบอด” ด้วยการสร้างแรงจูงใจ การบรรเทา “ความเจ็บปวด” ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างชาติ และการเอาชนะ “ความยากลำบาก” ด้วยการอำนวยความสะดวกต่อการเข้าไปลงทุนในยูนนาน เช่น

  • การสร้างแรงจูงใจด้วยการสนับสนุนทางการเงิน เช่น กรณีลงทุนสำหรับโครงการใหม่ (ยกเว้นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และโครงการประเภทการเงิน ) ในมณฑลยูนนานมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมเงินกู้ของผู้ถือหุ้นต่างชาติ) หรือ โครงการเพิ่มทุน (โครงการต่าง ๆ ที่ลงทุนโดยหน่วยงานการลงทุนเดียวกันในมณฑลยูนนานให้ถือเป็นหนึ่งโครงการ) มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับเงินรางวัลร้อยละ 2 ของเงินลงทุนต่างประเทศจริงในปีนั้น ๆ จากการคลังมณฑลยูนนาน สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านหยวน หรือกรณีลงทุนด้านเทคโนโลยีระดับสูงที่ตรงตามเงื่อนไขและได้รับการยอมรับ จะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 15  หรือ กรณีลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตาม “รายการอุตสาหกรรมโดดเด่นที่ลงทุนจากชาวต่างชาติในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน” 《中西部地区外商投资优势产业目录》หรือลงทุนตาม “รายการอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในภาคตะวันตกของจีน” 《西部地区鼓励类产业目录》เป็นธุรกิจหลัก และรายได้หลักของปีนั้น ๆ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมด จะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลหลือร้อยละ 15 ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • การสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่ดิน ไฟฟ้า และแรงงาน รวมไปถึงสิทธิพิเศษ เช่น สิทธิพิเศษในการทำบัตรค่าทางด่วน Electronic Toll Collection (ETC) สำหรับรถบรรทุกสินค้า
  • การยกระดับการอำนวยความสะดวกพิธีการทางศุลกากร เช่น ส่งเสริมการทำงานของภาครัฐร่วมกัน การทำงานแบบ “ไร้กระดาษ” และการบริการ “ช่องทางสีเขียว” สำหรับสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านเหอโข่ว-ด่านลาวไก (ชายแดนจีน-เวียดนาม) เพื่อให้การผ่านแดนเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

http://www.yn-invest.gov.cn/XMArticleInfo.aspx?id=17691

ยูนนาน ลงทุน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน