รัฐบาลจีนเรียกร้อง..ยุติการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ร้านอาหารหรูๆ ร้องจ๊าก

14 Feb 2013

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 56 ผลสำรวจของสมาคมร้านอาหารจีนชี้ว่า หลังจากรัฐบาลจีนออกประกาศเรียกร้องให้ข้าราชการและประชาชน ยุติการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ส่งผลให้ร้อยละ 40 ของธุรกิจร้านอาหารมีการสั่งอาหารล่วงหน้าลดลง และทำให้ร้อยละ 60 ของร้านอาหารมีการยกเลิกการจองโต๊ะล่วงหน้า โดยร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบนั้น ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและโรงแรมหรู ขณะที่ร้านอาหารทั่วไปได้รับผลกระทบไม่มากนัก

ร้านอาหาร 100 กว่าแห่งที่ได้รับการสำรวจครั้งนี้ ร้อยละ 32 เป็นร้านอาหารประเภทหม้อไฟและร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่าง ๆ ร้อยละ 26 เป็นภัตตาคารระดับบนและระดับกลาง ร้อยละ18 เป็นโรงแรม ร้อยละ 12 เป็นร้านอาหารจานด่วน ร้อยละ 6 เป็นร้านอาหารทั่วไป และอีกร้อยละ 6 ที่เหลือเป็นร้านอาหารประเภทอื่น ๆ

ผลสำรวจชี้ว่า ประมาณร้อยละ 20 ของร้านอาหาร ลูกค้ามีการสั่งอาหารอย่างประหยัด โดยร้านอาหารดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารจานด่วน ขณะเดียวกัน ประมาณร้อยละ 80 ของร้านอาหารกล่าวว่า ลูกค้าสั่งอาหารอย่างค่อนข้างเปลือง โดยร้านอาหารดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารในโรงแรมและร้านอาหารระดับบน

รายงานชี้ว่า หลังจากรัฐบาลได้ออกประกาศเรียกร้องฯ ร้านอาหารต่าง ๆ ได้ทำป้ายเตือนลูกค้าให้สั่งอาหารอย่างประหยัด บางร้านสามารถให้ลูกค้าเลือกสั่งอาหารในปริมาณครึ่งหนึ่ง หรือให้ลูกค้าเอาอาหารที่เหลือใส่กล่องกลับบ้านได้ มาตรการดังกล่าวนี้ได้ช่วยลดพฤติกรรมการสิ้นเปลืองอาหารได้มาก โดยมากกว่าร้อยละ 30 ของร้านอาหารกล่าวว่าพฤติกรรมสิ้นเปลืองอาหารลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ ผลสำรวจชี้ว่า มีเพียงร้อยละ 20 ของร้านอาหารคิดว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมิได้สร้างผลกระทบใด ๆ ต่อธุรกิจของร้าน แต่อีกร้อยละ 80 เห็นว่า ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย โดยร้อยละ 41.2 ของร้านอาหารบอกว่าจำนวนลูกค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ค่าใช้จ่ายของลูกค้าลดต่ำลง และร้อยละ 38.2 ของร้านอาหารเห็นว่า ทั้งจำนวนลูกค้าและค่าใช้จ่ายของลูกค้าต่างลดต่ำลง

สำหรับสถานการณ์ตลาดในปี 2556 ร้านอาหารส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าแนวโน้มตลาดอาจจะไม่ค่อยสดใส โดยร้อยละ 30 ของร้านอาหารคิดว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจอาหารจะต่ำกว่าร้อยละ 10 และร้อยละ 32.4 ของร้านอาหารคิดว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ในระดับคงที่ ส่วนอีกร้อยละ 30 ของร้านอาหารเห็นว่า แนวโน้มตลาดของธุรกิจอาหารในปีนี้ยังมีความไม่แน่นอน ขณะที่มีเพียงร้อยละ 8 เห็นว่า ว่าธุรกิจอาหารของจีนจะพัฒนาในอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 15 โดยร้านอาหารที่เห็นว่าการเติบโตจะค่อนข้างสูงส่วนมากเป็นร้านอาหารจานด่วน 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน