รหัสเดียวเก็บทุกอย่าง ธุรกิจในกว่างซีเตรียมใช้ Credit Code เบิกทางทำธุรกรรมการเงิน

18 Mar 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: กว่างซีประกาศใช้ระบบข้อมูลเครดิต ดันภาคธุรกิจใช้ Credit Code อำนวยสะดวกทำธุรกรรมการเงิน สมัครใช้ฟรีเมื่อยื่นเปิดบัญชีธนาคาร

Credit Code เป็นเลขรหัส 18 หลักที่ภาครัฐมอบให้แก่องค์กรภาครัฐ ธุรกิจ องค์กรทางสังคมต่างๆ เพื่อใช้เป็นรหัสประจำตัว โดยแต่ละองค์กรและหน่วยงานจะมี Code ดังกล่าวเพียง Code เดียว ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วประเทศ

องค์กรภาครัฐ หน่วยธุรกิจและองค์กรทางสังคมต่างๆ สามารถสมัครขอ Code ดังกล่าวได้ฟรีขณะที่ทำการเปิดบัญชีธนาคารในนามองค์กร/หน่วยงาน

Code ดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์กร/หน่วยงาน เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวขององค์กร/หน่วยงานนั้นๆ โดยข้อมูลในรหัสจะถูกเก็บอยู่ในระบบ Credit Code ของธนาคารประชาชนจีน

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินและบริษัทตัวแทน/นายหน้าสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประกอบด้วย Code Allocation to Organization (组织机构代码) เลขทะเบียนธุรกิจของหน่วยงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ (Industrial and Commercial Registration Number) เลขที่ใบอนุญาตการเปิดบัญชีธนาคารขององค์กร/หน่วยงาน (Permit for Opening Bank Account) เป็นต้น  

ทำธุรกรรมการเงินสะดวกขึ้น

ธนาคารประชาชนจีน สำนักงานนครหนานหนิง (The People’s Bank of China Nanning Central Sub-branch, 中国人民银行南宁中心支行) ประกาศใช้ระบบ Credit Code ตั้งแต่เดือน มิ.ย.55 ซึ่งข้อมูลระบุว่า นับถึงสิ้นปี 55 มีหน่วยงานและองค์กรทั่วกว่างซีได้รับ Code ดังกล่าวแล้วกว่า 415,000 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบัน Credit Code ได้ถูกนำมาใช้ในธุรกรรมของธนาคารประชาชนจีนและธนาคารพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมข้อมูลเครดิต สินเชื่อ จัดการบัญชี เงินสด เช็กและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

องค์กร/หน่วยงานที่มี Code ดังกล่าวสามารถแสดง Code ดังกล่าวต่อธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ธนาคารอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงิน

การขอสินเชื่อในแต่ละครั้งอย่างน้อยต้องใช้เวลากว่าครึ่งเดือน เพราะผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ จำนวนมาก ขณะเดียวกัน ธนาคารก็ต้องตรวจสอบเอกสารและประเมินความเสี่ยงต่างๆ แต่หลังมี Code ดังกล่าว ธนาคารสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการได้ทันที ไม่ต้องรอเอกสารจากลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคารรายหนึ่งเผย

         

โปร่งใส ตรวจสอบได้

ปัจจุบัน Credit Code ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐใช้ช่วยตรวจสอบสถานะขององค์กร/หน่วยงาน เนื่องจากระบบ Credit Code นี้ครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดระหว่างหน่วยงานในภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) กับสถาบันการเงิน

ธนาคารพาณิชย์สามารถแบ่งปันข้อมูลภายใน สืบค้นข้อมูลระหว่างธนาคาร ข้อมูลระหว่างธนาคารกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อตรวจสอบสถานะและประวัติของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน Credit Code ดังกล่าวใช้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้ประกอบการไปติดต่อธุรกรรมต่างถิ่นก็สามารถใช้งานได้

นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพในการช่วยค้นหาข้อมูลเครดิตลูกค้านิติบุคคลของสถาบันการเงินในกว่างซี ทั้งการทำธุรกรรมเท็จ อันดับเครดิต พฤติกรรมการเงินต่างๆ จะปรากฎอยู่ในระบบ

ส่วนปัญหาผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนยากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์รายหนึ่งกล่าวว่า ใช่ว่าธนาคารไม่สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย แต่เป็นเพราะระบบเครดิตโดยรวมยังไม่สมบูรณ์ ธนาคารไม่มีข้อมูลสถานะเครดิตของผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อย ส่งผลให้ควบคุมความเสี่ยงลูกค้าเหล่านี้ยาก

BIC ขอเรียนว่า การเริ่มต้นธุรกิจในจีนนั้น ไม่ว่าจะประกอบกิจการในสาขาใด ผู้ประกอบการจะต้องยื่นจดทะเบียนอย่างน้อยกับ 2-3 หน่วยงาน อาทิ จดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ จดทะเบียนเพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับหน่วยงานภาษี และจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท/กิจการ

หากธุรกิจต้องขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมการเงินใดๆ กับธนาคารในประเทศจีน ธนาคารมักจะเรียกเอกสารต่างๆ จากธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เลขทะเบียนผู้เสียภาษีเป็นต้น ทุกครั้งที่ทำธุรกรรม โดยเฉพาะในมณฑลที่เปิดสู่ภายนอกช้ากว่ามณฑลอื่นอย่างเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งสร้างความยุ่งยากและเพิ่มขึ้นตอนที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ

BIC เห็นว่าการประกาศใช้ระบบข้อมูลเครดิตและ Credit Code ของทางการกว่างซีนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ หากท่านกำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจในกว่างซี การสมัครขอใช้ Credit Code ดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านในการทำธุรกรรมกับธนาคารท้องถิ่นที่นี่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน