ยอดการค้าออนไลน์กรุงปักกิ่งปี 2555 เพิ่ม 1 เท่าตัว ใกล้แตะ 6 หมื่นล้านหยวน

18 Mar 2013

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี 2556 นายหวง เสี่ยวเหวิน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและธุรกิจปักกิ่งได้เปิดเผยว่าในปี 2555 ยอดการค้าปลีกออนไลน์ของกรุงปักกิ่งมีมูลค่าเท่ากับ 59,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวจากปี 2554 โดยครองสัดส่วนร้อยละ 7.7 ของยอดค้าปลีกทั้งหมดของกรุงปักกิ่ง

ในวันที่ 15 มีนาคม ปี 2556 ซึ่งเป็นวันป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคสากล กรมอุตสาหกรรมและธุรกิจปักกิ่งได้รายงานและประชาสัมพันธ์กลไกการป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคและการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มักเกิดขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลปักกิ่งได้จัดตั้งกลไกการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านการบริโภคขึ้น โดยมีบริษัทค้าสินค้าออนไลน์ 100 กว่าแห่งเข้าร่วมเป็นสมาชิก อาทิ บริษัท 360 buy บริษัท dangdang บริษัท Amazon เป็นต้น จากการสำรวจพบว่า จำนวนการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์มีสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนการร้องเรียนในภาคบริการทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบัน ตลาดการค้าออนไลน์ของจีนยังมีปัญหาหลากหลายประการ อาทิ การขนส่งสินค้าล่าช้า การโฆษณาหลอกลวง เป็นต้น กรมอุตสาหกรรมและธุรกิจปักกิ่งจึงสนับสนุนให้ธุรกิจการค้าออนไลน์เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลไกการแก้ไขความขัดแย้งทางด้านการบริโภคให้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าธุรกิจการค้าออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคจีน แต่การแข่งขันในบางส่วนก็เป็นไปอย่างรุนแรงและไม่เป็นธรรม ดังนั้น ขอให้บริษัทไทยที่กำลังจะเปิดหรือได้เปิดธุรกิจการค้าออนไลน์ในกรุงปักกิ่งแล้วนั้น ลองพิจารณากลไกดังกล่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคและป้องกันสิทธิประโยชน์ของตนด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน