ยวี่ซีครองแชมป์เมืองที่มีแปลงผักสดเพื่อการส่งออกมากที่สุดของมณฑลยูนนาน

22 Apr 2022

มณฑลยูนนานเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศจีน โดยเฉพาะผักสดที่ในปี 2563 อุตสาหกรรมผักสดของมณฑลยูนนานมีมูลค่ารวม 133,000 ล้านหยวน มีเนื้อที่ปลูกผักกว่า 18.8 ล้านหมู่ (ประมาณ 7.83 ล้านไร่) มีผลผลิตกว่า 27.37 ล้านตัน โดยผลผลิตกว่าร้อยละ 70 ได้รับการส่งไปจำหน่ายยังต่างมณฑล รวมทั้งส่งออกไปอีกกว่า 40 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ มูลค่าการส่งออกผักสดของมณฑลยูนนานจึงสูงเป็นอันดับสองของจีนและเป็นอันดับหนึ่งของมณฑลทางภาคตะวันตก คาดว่าในปี 2568 มณฑลยูนนานจะมีผลผลิตผักสดกว่า 35 ล้านตัน และอุตสาหกรรมผักสดจะมีมูลค่ารวมสูงถึง 260,000 ล้านหยวน

ทั้งนี้ จีนได้กำหนดให้ผักและผลไม้ที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ ต้องเป็นผลผลิตที่มาจากแปลงเพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเท่านั้น ปัจจุบัน มณฑลยูนนานมีแปลงผักที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออก 263 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 400,000 หมู่ (ประมาณ 166,666 ไร่) ในจำนวนนี้ เมืองยวี่ซีซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของนครคุนหมิง มีแปลงผักที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออก 110 แปลง รวมเนื้อที่ 236,000 หมู่ (ประมาณ 98,333 ไร่) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของแปลงผักที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกทั้งหมดของมณฑลยูนนาน

นับเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 มณฑลยูนนานมีแปลงผักที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น 15 แปลง ในจำนวนนี้ เป็นแปลงผักในเมืองยวี่ซี 10 แปลง รวมเนื้อที่ 29,000 หมู่ (ประมาณ 12,083 ไร่) นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 เมืองยวี่ซีส่งออกผักสดไปจำหน่ายยังต่างประเทศแล้วกว่า 70,000 ตัน จากปริมาณการส่งออกผักสดรวมทั้งหมดของมณฑลยูนนานกว่า 90,000 ตัน โดยมีประเภทผักสดกว่า 40 ชนิด เช่น ผักกาดขาว ผักคะน้า บรอกโคลี ผักซี และขึ้นฉ่าย โดยส่งออกไปยังประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2022/04/07/032011603.shtml
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729164140300340124&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1725611152274392325&wfr=spider&for=pc

ยูนนาน ผัก ส่งออก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน