มูลค่าการค้าระหว่างฝูเจี้ยนและไต้หวันสะสมสูงกว่า 1.5 ล้านล้านหยวน

5 Mar 2024

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายจ้าว หลง ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนรายงานภาวะการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างฝูเจี้ยนกับไต้หวันในปี 2566 ในช่วงการประชุมเต็มคณะสภาประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน สมัยที่ 14 ครั้งที่ 2 ดังนี้

(1) ในปี 2566 ภาพรวมการค้าระหว่างฝูเจี้ยนและไต้หวันโตติดลบ โดยมีมูลค่าการค้าประมาณ 9 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แบ่งเป็นการส่งออก 5.5 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 15.4 และการนำเข้า 3.6 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 10 สำหรับสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องจักรกลไฟฟ้าและชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เหล็ก กระดาษ สารเคมีอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แก้วกระจก ทั้งนี้ ไต้หวันเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 4 ของมณฑลฝูเจี้ยน

(2) มณฑลฝูเจี้ยนยังคงเป็นพื้นที่ที่มีบริษัทไต้หวันมาลงทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานมากเป็นอันดับแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยในปี 2566 มีการลงทุนของบริษัททุนไต้หวันเพิ่มขึ้นจำนวน 1,495 แห่ง และมณฑลฝูเจี้ยนมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันจำนวนมากที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ (ระดับชาติ 17 แห่ง) โดยนักธุรกิจชาวไต้หวันในฝูเจี้ยนเน้นการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และ ปิโตรเคมี นับจนถึงสิ้นปี 2566 ฝูเจี้ยนดึงดูดการลงทุนจากไต้หวันสะสมกว่า 25,000 โครงการ มูลค่าการลงทุนจริงจากไต้หวันรวม 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของแผ่นดินใหญ่

(3) ในปี 2566 มณฑลฝูเจี้ยนดึงดูดประชากรวัยรุ่นและวัยทำงานจากไต้หวันมากกว่า 40,000 คนมาฝึกงาน ทำงาน และเริ่มต้นธุรกิจในมณฑลฝูเจี้ยน และได้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากไต้หวันกว่า 300 คน และมีการสร้างฐานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับไต้หวันระดับมณฑลแห่งใหม่ เพิ่มขึ้น 12 แห่ง

ทั้งนี้ รัฐบาลฝูเจี้ยนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเขตสาธิตการบูรณาการข้ามช่องแคบไต้หวันของจีน  ตามนโยบายของคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมนิวนิสต์จีนในปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้มณฑลฝูเจี้ยนก้าวขึ้นสู่การเป็น “บ้านหลังแรก” สำหรับชาวไต้หวันและวิสาหกิจต่าง ๆ ของไต้หวันในการมาตั้งถิ่นฐานที่แผ่นดินใหญ่

แหล่งอ้างอิง http://tw.people.com.cn/n1/2024/0124/c14657-40165518.html https://fjnews.fjsen.com/2024-01/25/content_31507049.htm

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน