ฝูเจี้ยนได้รับการลงทุนจากวิสาหกิจไต้หวันสูงเป็นอันดับแรกของจีน

5 Jul 2024

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานกิจการไต้หวันของมณฑลฝูเจี้ยนเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 ฝูเจี้ยนได้รับการลงทุนจริงจากไต้หวันประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นมณฑลที่รองรับการลงทุนจากไต้หวันมาจัดตั้งสำนักงานมากเป็นอันดับแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนั้น มณฑลฝูเจี้ยนยังเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับการลงทุนของวิสาหกิจไต้หวันมากที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ (ทั้งหมด 27 แห่ง ในจำนวนนี้ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ 17 แห่ง) โดยเฉพาะเขตการลงทุน Zhangzhou Taiwanese Investment Zone ของเมืองจางโจว เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีบริษัทไต้หวันมาลงทุนเป็นอันดับต้น ๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยส่วนใหญ่เน้นการลงทุนด้านวัสดุใหม่ (new materials) เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับเขตการลงทุนไต้หวันของเมืองเซี่ยเหมินจะเน้นการลงทุนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการผลิตอัจฉริยะและการใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ปัจจุบัน รัฐบาลฝูเจี้ยนมุ่งดึงดูดการลงทุนจากวิสาหกิจไต้หวันสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และปิโตรเคมี โดยที่ผ่านมีการพัฒนาโครงการการลงทุนต่าง ๆ อาทิ โครงการสร้างเขตนำร่องความร่วมมืออุตสาหกรรมวงจรรวมข้ามช่องแคบ โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมความร่วมมือระหว่างนครฝูโจว-เกาะหมาจู่ ไต้หวัน และโครงการสร้างเขตพัฒนาความร่วมมือ SMEs ข้ามช่องแคบ ทั้งนี้ ตั้งแต่คณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมนิวนิสต์จีน และคณะมนตรีรัฐกิจได้ประกาศส่งเสริมมณฑลฝูเจี้ยนเป็นเขตสาธิตเพื่อการบูรณาการข้ามช่องแคบไต้หวันในปี 2566 เป็นต้นมา รัฐบาลฝูเจี้ยนได้กำหนดนโยบายพิเศษจำนวนมากเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างช่องแคบไต้หวัน มุ่งสู่การเป็น “บ้านหลังแรก” สำหรับวิสาหกิจ ของไต้หวันในการมาตั้งถิ่นฐาน/ฐานการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่

แหล่งอ้างอิง https://www.fj.chinanews.com.cn/news/2024/2024-06-14/549199.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน