ผู้เฒ่ากว่างซี(จีน)พุ่ง โอกาสธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุของไทย

21 Jan 2015

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : เขตฯ กว่างซีจ้วง (รวมถึงจีน) กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงกว่าประชากรคนวัยทำงาน กอปรกับสถานบริการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นมีจำนวนไม่เพียงพอ

กรมสถิติเขตฯ กว่างซีจ้วง เปิดเผยข้อมูลว่า ณ สิ้นปี 2556 ประชากรที่อาศัยอยู่ประจำในเขตฯ กว่างซีจ้วงมีจำนวน 47.19 ล้านคน โดยประชากรผู้สูงอายุ (หรือบุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.66 ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2543 ร้อยละ 2.35 จุด

ในอีกมุมหนึ่ง พบว่า แนวโน้มประชากรวัยทำงานในกว่างซีมีสัดส่วนที่ลดลงจากร้อยละ 63.4 ในปี 2533 เหลือเพียงร้อยละ 45.4 ในปี 2556 ส่งผลให้อัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ (Old-age dependency ratio) มีการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.9 เป็นร้อยละ 14

สถิติข้างต้นจึงพอประเมินได้ว่า เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นพื้นที่ที่กำลังก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ในประเทศจีน

กรมกิจการพลเรือนเขตฯ กว่างซีจ้วง (Department of Civil Affairs of Guangxi, 广西民政) เปิดเผยข้อมูลว่า ในกว่างซี ภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุมีบุคคลอื่นในครอบครัวเป็นหลัก และมีสถานพยาบาลผู้สูงอายุเป็นส่วนเสริม

ข้อมูลพบว่า ภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุจากบุคคลอื่นในครอบครัวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.4 (ที่เหลือเป็นการเลี้ยงดูตัวเอง) ส่วนในพื้นที่ชนบท ภาระการเลี้ยงดูจากบุคคลอื่นในครอบครัวมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 60.5

ณ สิ้นปี 2556 กว่างซีมีสถานพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน 1,303 แห่ง จำนวนเตียงของสถานพยาบาลต่อจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นอัตราส่วนเพียง 8.9 ต่อ 1000 คน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้โดยสิ้นเชิง

นายหลัง กั๋ว อัน (Luo Guo An, 罗国安) นักวิจัย ฝ่ายงานวิจัยสังคมศาสตร์ ประจำสถาบันสังคมศาสตร์เขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Academy of Social Science, 广西社会科学院) ได้ตั้งข้อเสนอแนะต่อประเด็นการบริการผู้สูงอายุในกว่างซีว่า การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสถานพยาบาลผู้สูงอายุของภาคเอกชนก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสนับสนุนด้านนโยบายและเงินทุนจากรัฐบาลในทุกระดับ

หากมองในด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ถือว่าได้รับการยอมรับได้เวทีสากลด้วยศักยภาพทั้งในด้านการบริการทางการแพทย์ บุคลากร และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

นอกจากธุรกิจไทยจะสามารถขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทั้งในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางแล้ว ยังเป็นการรุกตลาดที่นับวันจะเติบโตและทวีความสำคัญมากขึ้นตามแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน